Dnes byl v Bruselu učiněn další krok k přerozdělování desetitisíců muslimů do ČR

 Ještě než rozebereme, co se dnes událo v Bruselu, nejprve shrnutí dosavadního vývoje.

Jistě si každý vzpomene na nedávná prohlášení vládních politiků: „přijmeme 15 nemocných dětí s rodinami“. S pokračováním přes stále se navyšující čísla jako 500, 1200, 1500. Vše doprovázeno mediální propagandou v čele s ČT ve stylu: „To nechcete přijmout ani (zde dosaďte ono stále navyšované číslo) ubohých uprchlíků, vy xenofobové!“. A v současnosti se operuje číslem cca 5000 připadajících na ČR v součtu všech balíčků přerozdělovaných imigrantů dle plánů Evropské komise.

Salámová metoda: Taktika, kdy se kontroverzní požadavky, které by se celkově prosazovaly jen těžko, nebo by byly zcela neprůchodné, rozdělí na malé dílčí krůčky a prosazují se postupně.

Veškerá výše uvedená čísla, minulá i současná, však můžete klidně zapomenout. Jsou zcela zavádějící a zítra již platit opět nebudou. Jak informujeme na IVČRN od samotného počátku, podstatou kvót na imigranty není konkrétní neustále navyšované číslo z jednotlivých balíčků přerozdělovaných imigrantů. Podstatou kvót je zaprvé procentuální výměra pro ČR stanovená Evropskou komisí na cca 3% a zadruhé zakotvení pravomoci EU v budoucnu kdykoliv přerozdělovat do členských států jakékoliv množství imigrantů-azylantů. Ve výsledku samozřejmě všech. Žadatelů o azyl bude za letošek v EU přes milion a v příštích letech se očekává další nárůst. Tím spíše, když přerozdělování imigrantů místo důsledné ostrahy vnější hranice je pozvánkou pro další miliony. Jednoduchou matematikou tak dojdeme ke skutečným číslům v řádech desetitisíců každoročně přerozdělovaných do ČR, valnou většinou muslimů ze Severní Afriky a Blízkého východu. A to jsou ještě počty před tzv. slučováním rodin, kdy imigrant s přiznaným azylem má nárok si přivést následně početnou rodinku.

V červnu premiér Sobotka za ČR na summitu EU souhlasil s „dobrovolnou kvótou“ 1500 imigrantů z celkového přerozděleného balíčku 40 000 z Řecka a Itálie + 20 000 z uprchlických táborů mimo EU. Vládní politici to vedle standardních řečiček o solidaritě dosti trapně a zoufale před veřejností v ČR obhajovali tím, že „dobrovolnou kvótou“ prý zabránili dalším povinným kvótám. Samozřejmě už v té době to byla lež. Evropská komise tento přerozdělovaný balíček od samotného počátku nazývala „pilotním programem přemísťování“ a už z jeho názvu se tedy nijak netajila, že jím chce pouze zahájit proces k zavedení povinných a trvalých kvót. Zároveň již v dubnu v tzv. akčním plánu pro migraci Evropská komise zveřejnila záměr na zavedení legislativy, která zakotví „povinný a trvalý systém relokace“. Přeloženo z bruselštiny – právě ono přenesení pravomocí na EU kdykoliv v budoucnu přerozdělovat jakékoliv množství imigrantů-azylantů do členských zemí již bez nutnosti dalšího souhlasu těchto zemí.

A co se tedy událo v Bruselu dnes?

Nejprve měl projev v Europarlamentu předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, který během asi dvouhodinového žvanění plném frází opět vyzval k zavedení povinných kvót na přerozdělování imigrantů. Zároveň podle očekávání oficiálně navrhl již dříve avizovaný další balíček 120 000 imigrantů-azylantů, které si členské země EU prý musí povinně rozdělit vedle již „dobrovolných“ 40 000 + 20 000 z minulých balíčků. Celkově tedy Evropská komise nyní požaduje přerozdělit již 180 000 imigrantů-azylantů a z toho kvótou 3% na ČR připadá prozatím cca 5000 v součtu všech balíčků.

Vaření žáby: Pokud je žába vhozena do horké vody, ihned vyskočí. Pokud bude ovšem vložena do vlažné vody a ta bude postupně přiváděna k varu, žába se uvaří.

Ale jak již bylo výše řečeno, ani to není zdaleka konec. Juncker dnes znovu potvrdil, že cílem Evropské komise je zavést „povinný, trvalý a automatický systém relokace“. Tedy systém, který bude již navždy a kdy se přerozdělovaný počet imigrantů kdykoliv v budoucnu navýší, již bez nutnosti dalšího schvalování členskými zeměmi na Radě EU. A již zítra bude Europarlament schvalovat rezoluci, která zavedení takových povinných a trvalých kvót podpoří.

Následně dnes Europarlament hlasoval o „prováděcím předpisu“ jak konkrétně postupovat při uvedení do praxe prvního balíčku 40 000 přerozdělovaných, tj. oné „dobrovolné kvóty“ odsouhlasené Sobotkou v červnu na summitu EU. Europarlament dnes tento prováděcí předpis zcela předělal a udělal z něj navzdory dohodě členských států prováděcí předpis i k budoucím povinným kvótám. Vedle toho do předpisu přidal řadu dalších ustanovení, která například vylučují jakýkoliv výběr imigrantů. Výslovně i zakazují vybírat si podle náboženské příslušnosti. Dokonce prakticky vylučují jakoukoliv účinnou kontrolu ze strany orgánů členských zemí, kdo k nim bude přerozdělován. Omezuje totiž pravomoci tzv. styčných důstojníků z jednotlivých členských zemí, které by imigranty prolustrovali ještě před jejich přemístěním. Důkladná lustrace bezpečnostními experty z ČR už v Itálii či Řecku byl přitom jeden z hlavních argumentů našich vládních politiků, jak uchlácholit veřejnost a otupit její odpor k přerozdělování imigrantů do ČR.

Jak konkrétně hlasovali čeští europoslanci? Zde je tabulka:

hlasovani_kvoty_IX/15

Výše pospané dílčí kroky v jednotlivých orgánech EU při postupném zavádění kvót jsou pro mnohého čtenáře nejspíše dosti nepochopitelné a v bruselské schvalovací mašinérii se nevyzná. V podstatě to ale ani není nutné. Dosavadní stav lze shrnout tak, že salámovou metodou jednotlivé orgány EU přikládají další a další polínka pod kotel s onou vařenou žábou. A k bodu varu už není daleko. V podstatě již poslední překážkou k zavedení povinných kvót na neomezené množství přerozdělovaných imigrantů v budoucnu, jsou jen některé středoevropské země včetně ČR. Ty však ztratily právo veta v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy před pár lety.

A co bude následovat a dá se kvótám zabránit?

Dnes už je zcela evidentní, že se Evropská komise a země jako Německo povinné kvóty rozhodly protlačit silou. Již neusilují o konsensus, ale chtějí země odmítající povinné kvóty v orgánech EU přetlačit. Nesouhlas Vlády ČR při jednáních a hlasování v orgánech EU, pokud dokonce sama do té doby neustoupí, kvóty s velkou pravděpodobností nezastaví. Postavit se diktátu Bruselu proto musíme na národní úrovni.

IVČRN vyzvala Parlament ČR již v petici, kterou fyzicky podepsalo přes 220 000 občanů, k přijetí zákona, na základě kterého bude vypsáno referendum k otázce přerozdělování imigrantů do ČR. Znovu tedy vyzýváme Parlament ČR, ať dá možnost občanům se suverénně a závazně vyjádřit k takto zásadní věci pro jejich budoucnost. Následně na základě závazného referenda Vláda ČR odmítne přistoupit na kvóty i v případě jejich prosazení v legislativě EU. A to i za cenu případných sankcí ze strany EU.

Pokud nám chtějí sebrat dotace na pěstování řepky či stavby cyklostezek, je to pořád lepší, než se nechat z diktátu EU zaplavit muslimy. Ustoupili jsme Mnichovskému diktátu, když Hitler vyhrožoval bombardováním českých měst. Dodnes se vedou v ČR debaty, zda jsme ustoupit měli. Ale ustoupit Bruselskému diktátu, když nějaký Junker vyhrožuje sebráním dotací na řepku, to už by byl vrchol zoufalosti.

Pomozte IVČRN s tlakem na politiky v ČR, aby v této věci konali. Bombardujte poslance svými požadavky na vypsání referenda. Dávejte veřejně najevo svůj zásadní nesouhlas. Mobilizujte své známé, ať konečně zvednou zadek a místo brblání přijdou na demonstraci již 12.9. v Praze. Je to na nás všech, občanech ČR, zda tento Bruselský diktát připustíme.Demonstrace sobota Praha 12.9.

Související články

Oslava Dne nezávislosti v Polsku ukázala jasně pos... Vyšlo na IVČRN dne 27.11.2015 /link/ Co se to dělo v Polsku? Byl jste někdo na demonstracích 11. 11? Polsko si prožilo ve velkém náš 17. 11. a jedi...
Co je nového v Evropě? Vyšlo na IVČRN dne 12.11.2015 (link) CO JE NOVÉHO V EVROPĚ? Rakousko chce stavět plot, ale bojí se to říct, když za totéž šikanovalo Orbánovu vl...
Více, než čtvrt milionu podpisů pod peticí IVČRN p... Vyšlo na IVČRN dne 1.12.2015 (link) Podle Kalouska je podpis petice IVČRN proti kvótám na přerozdělování imigrantů do ČR a za vypsání referenda hlo...

Comments are closed.