Hlas Valachů proti kvótám

Vyšlo na IVČRN dne 28.5.2015 (link)

via IVČRN Zlín

Hlas Valachů proti kvótám se donesl až do Prahy :)))
Naši aktivisté z IVČRN Zlín organizovali podepsání dopisů pro členy vlády ohledně kvót EU na povinné přijímání imigrantů.
Dopisy odešly na místa povolaná – ministrům, místopředsedům vlády a panu premiérovi. Včera přišla první odpověď. Nic moc? Možná, ale aspoň je názor pár lidí ze Zlína ve vládě slyšet. O 10 milionech téhle republiky se to totiž říct nedá. A jak jste na tom vy, milí čtenáři? Nebojíte se? Nestydíte se za svoje názory? Nehrbíte se zbytečně před „vrchností“?

Text dopisu, který odešel všem členům vlády:
———————

Vážený pane ministře,

rádi bychom, jako občané České republiky, vyjádřili náš názor v souvislosti s návrhem Evropské komise pro zavedení kvót pro rozdělování uprchlíků do členských států Evropské unie.

V anketách internetových zpravodajských médií s přijímáním uprchlíků nesouhlasí pravidelně přes 90% respondentů; naposledy 93% ze 14. května, tedy ze dne zveřejnění plánu Evropské komise. Nevěříme, že 90 procent tohoto národa jsou „rasisté a xenofobové“, jak se nám snaží namluvit někteří „odborníci“ v médiích; mimochodem v těch samých médiích, která v řadě případů vůbec neinformovala o tom, že kromě nárazového příjmu cca 500 uprchlíků čeká ČR ona zásadní tříprocentní kvóta – a tedy cca DVACET TISÍC uprchlíků každý rok, a žádných pouhých pět set.

Velice si vážíme dosavadního stanoviska některých českých politiků a vlády ČR, kteří na tyto kvóty nechtějí přistoupit. Mají v tom naši plnou podporu – a ne kvůli „rasismu“ či některé z dalších jednoduchých a vždy pohotových nálepek, ale kvůli obyčejnému zdravému rozumu. A to nikoliv co se týče samotných „kvót“, ale kvůli celé obrovské a neudržitelné imigraci do Evropy:

1. Evropa, i kdyby tisíckrát chtěla, nedokáže absorbovat obyvatelstvo celého Blízkého a Středního východu a půlky Afriky. Jednoho dne stejně budeme muset říci „stop“ – a těžko říci, jak potom budeme vysvětlovat dalším statisícům a možná milionům lidí, že „oni už k nám nesmějí“.

2. Co je nejhorší, přijímáním uprchlíků Evropa sama tento proces stále dokola posiluje. Záchrana a přijetí ilegálních uprchlíků, a postarání se o ně, pouze pobízí další a další k cestě do Evropy… a převaděčům to přináší obrovské zisky. Takto proud uprchlíků nevyschne nikdy – snad jedině tehdy, až bude Evropa ekonomicky „neatraktivní“. Ale toto je konec, o který stojíme?

3. Uprchlictví nikterak nevyřeší nestabilní situaci v regionech, odkud lidé odcházejí. Řešením je tyto regiony stabilizovat, nikoliv je vylidnit; a vzhledem k tomu, že se jedná o státy s počtem obyvatel v řádech stovek (!) milionů, tak je zřejmé, že Evropa se svým úsilím „zachraňovat“ po stovkách tisíc bohužel NIC nevyřeší, a to ani kdyby stejná množství ročně integrovala příštích třicet let. (Navíc zatímco Blízký východ bude rodit stále další a další imigranty.)
A navíc: čí odpovědnost je tu větší – Evropy za blahobyt Syřanů a Somálců, nebo Syřanů za osud své Sýrie a Somálců za osud Somálska???
Velmi oceňujeme, že Česká republika se aktivně podílí na pomoci přímo v postižených regionech – a tak by to, pokud nechceme vědomě podlehnout „všespasitelskému komplexu“, také mělo zůstat.

4. Jako bývalí kolonizátoři prý „máme povinnost“. Česká republika nikoho nekolonizovala, a žádné povinnosti vůči bývalým koloniím zcela určitě nemá. A pokud by takovou odpovědnost měla mít Evropa, proč odpovědnost na stejném principu, a povinnost nás živit, vzdělávat a ekonomicky nám pomoci, neuplatňují čeští občané na Německu a Rusku, za léta druhé světové války a éru komunismu? Protože je to absurdní, dějiny jdou dál, a postarat se o sebe je jen a jen na nás samotných…?
Navíc, v řadě dnes nestabilních států mají úplně jiné problémy, než kolonialismus. Za řádění a zabíjení radikálních náboženských skupin jako Boko Haram, Islámský stát či Tálibán zcela určitě nemůžeme – nože a samopaly mají v rukou oni, dnešní dospělí lidé odpovědní za své činy; a naše sebemrskačství za kolonialismus situaci na jimi ovládaných územích nikterak nepomůže.

5. Proč situaci v nestabilních regionech, a také uprchlíkům odtud, nepomůžou místní relativně klidné a bohaté státy, jako Saúdská Arábie? Proč Saúdská Arábie, jejíž obyvatelstvo je kulturně a nábožensky řadě uprchlíků velmi blízké, nepřijme žádné uprchlíky? A proč Evropa, místo počítání desetitisíců podle kvót, netlačí na tyto státy a nesnaží se s jejich pomocí krizi vyřešit pouze v rámci Blízkého a Středního východu?

6. Opravdu je přesídlení uprchlíků do států zejména severní a západní Evropy „receptem na štěstí“? Daleko od své kultury, od navyklých přírodních podmínek, v některých případech daleko od „kořenů“ a svých širších rodin? Nejde o zanedbatelné úvahy; přijetí uprchlíků není jen jejich záchrana, ale také jejich absolutní odtržení od dosavadního života, které se těžko obejde bez zklamání a frustrace. Opravdu není lepší jim pomoci v oblasti, kde se budou cítit více „doma“, a kde mají větší šanci na shledání se svými blízkými?
Imigrace do Evropy není záležitostí posledních několika let. Evropa se již dnes potýká s následky počátků imigrace – kdy nejenže řada imigrantů dodnes neumí místní jazyk a nemá sebemenší pracovní uplatnění, ale též se odmítají zapojit do společnosti a žijí ve svých uzavřených skupinách. Navíc dochází k pro nás paradoxnímu jevu, kdy rodiče se sice do společnosti zapojili úspěšně – ale jejich děti se výrazně radikalizují a odcházejí do zemí zmítaných válkou, možná lze říci, „poznat bídu a utrpení“ na vlastní kůži, protože po dětství v Anglii či Německu si těžko mohou představit, čím prošli jejich rodiče, a naprosto netuší, proč by si měli vážit „západních“ hodnot.
Evropa na tyto „bolesti“ imigrace dosud nenašla lék… ale už chystá další a čím dál masivnější vlnu imigrantů. Vzhledem k eskalaci nepokojů, násilí a výzev k umlčení svobody slova a demokracie… co nám dává právo věřit, že „noví“ imigranti zvládnou začlenění do Evropy lépe než ti, kteří dnes pokřikují „Policie do pekla“ a „Nikdo nemá právo určovat zákony kromě boha“?

Jako občané pevně věříme, že v současné situaci Blízkého východu a části Afriky je potřeba mezinárodní intervence a pomoc.

Touto pomocí však není neomezené otevření Evropy, bez řešení příčin krize v místě jejího vzniku, a bez korigování situace s imigranty u nás v Evropě.
Evropa, dle našeho názoru, má právo nastavit si podmínky, za jakých imigranti přijdou – včetně plného respektování našeho práva a našich sekulárních státních systémů; a pokud toto nebude ze strany imigrantů přijato a respektováno, měli bychom mít funkční právní mechanismy, jak to řešit.
Jinak se nejedná o žádnou „lidskou pomoc“, ale elitami řízenou sebevraždu demokratické Evropy.

Proto jako občané České republiky odmítáme zavedení kvót pro rozdělování uprchlíků do zemí Evropské unie, a pevně doufáme, že vláda ČR své dosavadní odmítavé stanovisko nezmění.

11329948_780074962089927_7344266042351247195_n

 

Diskuze:

Hlas Valachů proti kvótám se donesl až do Prahy :)))Naši aktivisté z IVČRN Zlín organizovali podepsání dopisů pro členy…

Posted by Islám v České republice nechceme on 28. květen 2015

Související články

PL: „Umělec Vilém Čok – Uprchlická kri... Vyšlo na IVČRN dne 10.11.2015 (link) Jsme většina. To jen pár multikulti fanatiků se snaží vnutit nám svoje přijímací bludy za každou cenu... Ne...
PETICE PROTI BRUSELSKÝM KVÓTÁM STÁLE POKRAČUJE DO ... Přátelé, moc děkujeme a prosíme, jen sbírejte dále! Potřebovali jsme co nejdříve 10.000 podpisů, abychom mohli požádat o veřejné slyšení v Parlamentu ...
Současná vláda IGNORUJE většinový zájem svých obča... Vyšlo na IVČRN dne 25.7.2015 (link) Zdroj informací: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. http://cvvm.soc.cas...

Comments are closed.