Invaze zombies? Stěhování národů, jaké zlomilo římskou říši?

Vyšlo na IVČRN dne 24.8.2015 (link)

Řecko-makedonská hranice, předevčírem.

Invaze zombies? Stěhování národů, jaké zlomilo římskou říši?

Je tam jeden rozdíl. Germánské kmeny, které rozbily Řím, sdílely s Římany shodné náboženství (v 5. století byl Řím dávno křesťanský!), navíc měly své krále a vladyky, s nimiž mohli římští předáci a biskupové jednat. Ti králové nechtěli Řím zničit – chtěli jen, aby se jejich vlastní lidé mohli podílet na vymoženostech z jejich hlediska „vyšší“ civilizace.

Co chtějí tihle, to nikdo nevíme s určitostí, ale dosavadní zkušenosti ze západní Evropy hovoří za vše. Muslimové se nejdou asimilovat a stát se jedněmi z nás – oni nám chtějí vládnout.


Diskuze:

Řecko-makedonská hranice, předevčírem. Invaze zombies? Stěhování národů, jaké zlomilo římskou říši? Je tam jeden…

Posted by Islám v České republice nechceme on 24. srpen 2015

Související články

„Máme vše pod kontrolou, nic se neděje“... Vyšlo na IVČRN dne 22.8.2015 (link) Máme to ze dvou stran: "Poblíž hranic s Českem proběhla bitva o uprchlické centrum," referuje ČT. "Tisíce migra...
Znepokojivá analýza našeho největšího souseda... Vyšlo na IVČRN dne 13.10.2015 (link) ...Za poslední rok ztratilo Německo kontrolu nad svojí vnější i vnitřní bezpečností. Tisíce až desetitisíce lidí...
Viktor Orbán: „Islám je z jiného světa a v n... Vyšlo na IVČRN dne 17.10.2015 (link) Přesně před měsícem jsme informovali, že Maďarsko dokončilo 175 km dlouhý "protiislámský" plot na hranici se S...

Comments are closed.