JUDr Klára Samková takto vystihla problém s islámem na sobotní Ideové konferenci IVČRN

Vyšlo na IVČRN dne 27.4.2015 (link)

JUDr Klára Samková takto vystihla problém s islámem na sobotní Ideové konferenci IVČRN:

„Na základě anticko-židovsko-křesťanských myšlenkových kořenů a po zkušenosti holocaustu dospěla naše civilizace k pochopení – každý člověk je náš bližní. Výsledkem byla Všeobecná deklarace lidských práv, sepsaná po válce.

Jestliže islám tvrdí, že si všichni lidé NEJSOU rovni, tedy, že lidé mají rozdílná postavení dle svého pohlaví a dle svého náboženství, pak je to z našeho pohledu krok zpět… Islámské nazírání na jedince a jeho práva je v zásadě zcela nekompatibilní s našimi filosoficko-právními výdobytky.

Uznáním islámu a jeho zásad tak, jak to muslimové požadují v našich zemích i v Evropě, přistupujeme na myšlenku, že ne všichni lidé si jsou rovni.

Na jedné straně se zdá, že je naší povinností chránit právo kohokoliv jiného na to, být jiný – na příklad být muslim. Máme však také právo, respektive povinnost chránit námi vyznávaná a uznávaná práva vůči někomu, kdo tato práva sám neuznává?“

http://www.zrcadleni.cz/islam-a-principy-lidskych-prav/

samkova_klara_pic

Diskuze:

JUDr Klára Samková takto vystihla problém s islámem na sobotní Ideové konferenci IVČRN: Na základě anticko-židovsko-kř…

Posted by Islám v České republice nechceme on 27. duben 2015

Související články

Pravda o islámu je dostupná Vyšlo na IVČRN dne 11.12.2015 (link) První rozsáhlý zdroj informací o islámu v češtině byl web Pravda o islámu. Českému čtenáři v letech 2005 až 2009...
Hidjab (muslimský šátek) nikdy NEBYL, NENÍ a ani N... Vyšlo na IVČRN dne 31.1.2015 (link) Pro všerůzné ombudsmanky či jejich vykutálené dcery, které by si snad myslely, že hidžáb je cca "šátek našich b...
Vyzýváme naše příznivce – STUDENTY – a... Vyšlo na IVČRN dne 27.3.2015 (link) MF DNES pravidelně pořádá akci pro středoškoláky "Studenti čtou a píší noviny" . Nové zadání, EVROPA A ISLÁM...

Comments are closed.