Káfir

Vyšlo na IVČRN dne 6.12.2015 (link)

pic_muslim_women_never_apologize

KÁFIR: Každý totalitní systém zná dělení na „my“ a „oni“, málokterý to ale rozděluje tak důkladně, jako islám. Slovo káfir (džaur) se obvykle překládá jako „nevěřící“, ale to není přesné. Termín káfir je v islámské doktríně nejhrubější nadávka: Muslim není káfirův přítel, alláh má rád, když se muslim káfirovi vysmívá, zastrašuje ho a podvádí, když od něj vybírá výpalné (džizja) a samozřejmě – když mu řeže hlavu:
Korán 3:28: Nechť si věřící neberou káfiry za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od boha ničeho, leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. A alláh vás varuje před sebou samým a u alláha je cíl konečný.
Korán 8:12: A hle, pán tvůj vnukl andělům: „Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí káfirů hrůzu a vy jim usekejte hlavy i konečky prstů!“
Korán 9:29: Bojujte proti těm, kdož nevěří v alláha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal alláh a jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma, dokud se nepodrobí a nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.
Korán 47:4: A když se na bojišti střetnete s káfiry, stínejte jim hlavy, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte!
Korán 83:34: Dnes však se káfirům posmívají ti, kdož věřili, a na pohovkách ležíce se rozhlížejí. Dostalo se káfirům odměny za to, co činili?

muslim-immig

Příklad:

Mohamedáni v ulicích západních měst udělají bengál, zdemolují na co přijdou, hulákají cosi o šarie… Jak zareagují západní vlády? Pošlou do no-go zón policisty a vojáky, vyčistí všemi dostupnými prostředky mešity alespoň od těch nejhorších extremistů, aby si vynutily dodržování NAŠICH zákonů padni komu padni? Ale kdeže – omluví se za „urážky“ jejich pošahaného proroka, které logicky s bordelem co islámci předvádějí přijdou. Pokusí se omezit už tak dost přiškrcené svobody. Jo a přisypou jim pochopitelně z našich daní ještě víc zobání, ptáčkům nedotknutelným. A celé kolečko se brzy opakuje, viz korán 86:15: Tito lidé věru strojí úklad (proti Mohamedovi), však já rovněž chystám lest! Jen poshov káfirům a krátký jim popřej odklad!

A to „nejlepší“ nakonec – korán 33:60: Prokleti budou (káfiři), kdekoliv se octnou, a budou zajati a bezohledně zabiti podle zvyklosti alláhovy vůči těm, kdož již předtím byli. A nenalezneš ve zvyklosti alláhově změnu žádnou.

pic_muslim

Diskuze:

KÁFIR: Každý totalitní systém zná dělení na „my“ a „oni“, málokterý to ale rozděluje tak důkladně, jako islám. Slovo ká…

Zveřejnil(a) Islám v České republice nechceme dne 5. prosinec 2015

 

Související články

Islámský stát, který se 29. června 2014 prohlásil ... Vyšlo na IVČRN dne 6.12.2015 (link) Islámský stát. O válce proti němu přichází řada protichůdných zpráv. Na přiloženém obrázku máme rozlohu IS 1. 12....
Evropa se hroutí a záleží na každém jednom z nás, ... Vyšlo na IVČRN dne 25.12.2015 (link) S tzv. "uprchlickou" krizí se to, co jsme považovali za vzdálené riziko, stává aktuální hrozbou. Už nejde ...
Co nám islám může nabídnout ke zlaskavění lidských... Vyšlo na IVČRN dne 16.12.2015 (link) Milí propagátoři islamizace. Nejste privilegovaná vládnoucí vrstva diktátorů. Proto je na vás, abyste místo na...

Comments are closed.