Klinika: Viditelná revoluční moc vybraného mála

Vyšlo na IVČRN dne 25.5.2015 (link)

Komunisti na Klinice jedou bomby… vlastnické právo je přežitek a kdo si to nemyslí (rozuměj odmítá nám vydat co chceme), dopustil se zločinu.

Padesátá léta jsou znovu tady. Ve vymatlaných palicích zlaté mládeže.

klinika_majetkove_pravo

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do jehož objektu „Klinika“ se – opakovaně – i přes vyměněné zámky – dobývají islámsko-bolševické milice, MÁ VLASTNÍ FACEBOOK.

Podpořte prosím ÚZSVM a jeho odvážnou ředitelku, paní Arajmu, v její snaze nastolit na Klinice Právní stav a zamezit precedentu, kdy si partička agresivních a nenávistných slunečních radikálů chce vykřičet objekt v centru Prahy, odkud by mohla podnikat své výpady proti všem, kdo s nimi nesouhlasí.

klinika_fetky

FB:

Související články

Kulturní lůza Vyšlo na IVČRN dne 11.12.2015 (link) Některé naše kulturní "elity" jsou pěkná žumpa. A nám budou takoví lidé něco vykládat o svojí morální nadřazen...
Agentura pro vykazování neúspěchů a čerpání Norský... Vyšlo na IVČRN dne 22.5.2015 /link/ EKONOMICKÝ DENÍK není dostatečně HATE-FREE, jsou mu k smíchu pochybné aktivity za milióny. Zdá se, že kádrováci...
Impérium se POKOUŠÍ vrátit úder Vyšlo na IVČRN dne 18.11.2015 (link) Ministr spravedlnosti Pelikán bubnuje za novou totalitu: „Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému náb...

Comments are closed.