Magna charta libertatum

Vyšlo na IVČRN dne 15.6.2015 (link)

484713„Nikomu neprodáme, nikomu neodepřeme ani nepozdržíme právo či spravedlnost.“ Magna Carta přitom není samozřejmostí ani dnes, v zemích, které se považují za demokratické, co myslíte?

„Žádný svobodný muž nebude zatčen neb uvězněn neb zbaven majetku neb zbaven cti neb poslán do vyhnanství neb jakkoliv poškozen, ani ho nebudeme pronásledovat či proti němu kohokoliv posílat jinak než dle zákonného rozsudku jemu na roveň postavených neb dle zákonů země.“

„Pokud byl občan zbaven pozemků, hradů, svobod, nebo práva bez zákonného rozsudku jemu rovných, bude mu vše navráceno.“ (odst. 52)

„Žádný úředník nesmí obvinit soudit občana bez důkazů a bez svědectví“ (odst.38)

„Nikomu neprodáme, nikomu neodepřeme ani nepozdržíme právo či spravedlnost.“ (odst. 40)

Magna Carta má dnes právě 800 let. Tahle smlouva změnila politiku a zacházení s občany nejen v Británii. Stanovila základní práva a svobody – třeba rovnost před zákonem nebo právo na spravedlivý proces. Povýšila právo země nad libovůli panovníka. Stala se inspirací pro americkou ústavu i Všeobecnou deklaraci lidských práv.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/314724-cameron-magna-charta-zmenila-svet/

Diskuze:

VÝROČÍ: „Nikomu neprodáme, nikomu neodepřeme ani nepozdržíme právo či spravedlnost.“ Magna Carta přitom není samozř…

Posted by Islám v České republice nechceme on 15. červen 2015

Související články

Symbol zavázaných očí Spravedlnosti u českého mini... Vyšlo na IVČRN dne 19.11.2015 (link) "... a podněcování nenávisti k nevíře v alláha nevadí, pane ministře?" (Honza Werner k ministru Pelikánovi...
Kde není obrana hranic, těžko žít v klidu a míru... Vyšlo na IVČRN dne 27.2.2015 (link) Tak "detenční centra" se teď těm areálům bude říkat... Zní to jako zajímavý plán, ale EU poněkud uniká jedna...
Prorokovo tajemství Vyšlo na IVČRN dne 23.7.2015 (link) Prorokovo tajemství Když pak Mohamed zpráskaně vrávoral domů, vymyslel si tu báječnou story se zjevením archandě...

Comments are closed.