Nedivme se, čtěme

neomarxismus-cssdNěkdy se divím, co naši politice dělají. To jsem ale ignorant. Přinejmenším zdejší pobočka neomarxistické internacionály, pardon – nynější ČSSD, to sama, oficiálně, veřejně, dávno vysvětlila. Pravda, málo kdo čte 100 stránkové dokumenty přístupné přes 3 odkazy. Já měl štěstí, „zakopnul“ jsem o jeden příspěvek. Zde je celý dlouhodobý program ČSSD.

 

Pro spěchající výběr „perel“:

„Tato situace nadnárodního uspořádání už není dobou rozmachu národních států, ale zároveň ještě není dobou globální spravedlnosti, v níž by se již ustavil nový světový řád.“ (strana 10) Poznámka: kouzlo nechtěného, nebo přihlášení se k NWO?

„Teprve tato reálná mocenská základna vzájemně obohacujícího styku mezi různorodými politicko-právními a ekonomicko-sociálními regionálními a kontinentálními režimy by mohla vytvořit podmínky pro právní a politické zkrocení imperativů globálního trhu a pro zmírnění jeho destruktivního působení na rozdílné regiony a kontinenty světa.“ (s. 23)

Vize globálního vládnutí je spjata také s představou multikulturního řádu, který předpokládá respektování lidských práv a úsilí o harmonický vztah mezi příslušníky a národy jednotlivých kultur jak v rámci jednotlivých států, tak na mezinárodní úrovni. Multikulturním uspořádáním v rámci jednoho národního státu se tak realizuje myšlenka prohlubování demokracie.“ (s. 24)

„Sjednocená Evropa by měla hrát aktivní roli v postupném přechodu ke světovému systému založeném na multikulturním uspořádání, dodržování lidských práv a globální legitimitě.“ (s.37)

„Respektujeme však svobodnou volbu občanů žít i v neúplných formách rodiny a neformálních partnerských svazcích s dětmi. Podle našeho přesvědčení tyto formy nesmí bránit tomu, aby jejich podpora ze strany státu nebyla plně srovnatelná s úplnými rodinami.“ (s.54) Poznámka: vejde se pod to i islámské mnohoženství?

Příchod imigrantů může posilovat aktivní složku populace a zmírňovat tak očekávané negativní důsledky populačního vývoje.“ (s.61)

„Součástí této podpory by měl být systém vzdělávání vedoucí nejen ke zlepšování jazykových znalostí obyvatelstva, ale zejména k pochopení a respektování jiných kultur i k výchově k životu v multikulturní a multietnické společnosti.“ (s.61)

 

IVČRN Nemá politické aktivity a ani se do nich nebude pouštět. U politiků a stran řeší jednotlivá prohlášení a činy týkající se islámu a souvisejících věcí. Padni komu padni. Máte-li tip na podobný materiál, i od dalších politiků či stran, napište a nebo nám je pošlete na mail [email protected]

Související články

Jak nám ten islám rozděluje tu politickou scénu, ž... Vyšlo na IVČRN dne 10.10.2015 (link) Předseda ANO Andrej Babiš v médiích mluví na téma imigrace v souladu s míněním drtivé většiny občanů ČR. Pak a...
Odzbrojení ctnostných káfirů moravských NEPROJDE... Vyšlo na IVČRN dne 5.12.2015 (link) Ne každý politik z ČSSD je pro-islámský šílenec jako premiér Bohuš Sobotka a jeho všesměrně odpudivý šéfporadce...
Vlhký sen Sobotkova kabinetu: Jak se přidělení mus... Vyšlo na IVČRN dne 21.11.2015 (link) Protinárodní Sobotkova vláda dnes udělala další krok k dovozu tisíců imigrantů (pro začátek), v drtivé většině m...

Comments are closed.