OZNÁMENÍ O USTAVENÍ PETIČNÍHO VÝBORU POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ ČR

Poslanecká sněmovna

Sněmovní 4

118 26 Praha 1 – Malá Strana

 

Věc: Oznámení ustavení petičního výboru

Dovolujeme si vám oznámit, že 11. května 2015 vznikl petiční výbor proti návrhům Evropské komise a Evropského parlamentu na zavádění povinných kvót pro přijímání uprchlíků. Důvody vzniku petičního výboru jsou tyto:

1. Jedná se o nepřijatelný zásah do suverenity nejen České republiky, ale i dalších členských států EU. Jsme přesvědčeni, že by mělo být v kompetenci každé země světa rozhodnout se, kolik (a jakých) imigrantů či uprchlíků na svém území přijme. Dále jde o velmi nesystémový krok. EU se tímto způsobem nesnaží problém aktivně vyřešit, chce jej pouze „naředit“.

2. Nejde o „standardní“ uprchlickou vlnu – naprostou většinu osádky člunů, mířících přes Středozemní moře k břehům Evropy, netvoří ženy, děti a starci, nýbrž muži v produktivním (bojeschopném) věku. Máme odůvodněnou obavu, že mezi těmito „uprchlíky“ mohou být v nezanedbatelné míře zastoupeni zločinci z organizací typu Islámský stát nebo Boko Haram.

3. Není žádným tajemstvím, že velká většina těchto „uprchlíků“ vyznává islám. A rovněž není tajemstvím, že integrační programy na integraci muslimské populace ve všech státech západní Evropy bez výjimky selhávají (úměrně s podílem muslimů rostou náklady na sociální transfery, zvyšuje se kriminalita, zvyšují se požadavky na zavádění prvků barbarského práva šaria do sekulárních společností). Odmítáme pokrytectví politické korektnosti a nevidíme nejmenší důvod, proč opakovat stejné chyby, jako západní státy.

Obracíme se tedy s touto peticí na Vládu ČR a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR a budeme požadovat, aby tyto požadavky ze strany EU rázně a jasně odmítly. V případě, že Evropská komise bude přes odpor ČR vynucovat, legislativně či jakýmkoliv jiným způsobem, umísťování imigrantů (uprchlíků) v ČR, žádáme Vládu ČR a Parlament ČR, aby iniciovaly kroky k vypsání národního referenda v této otázce.

Naše iniciativa vyzvala Vládu ČR již v srpnu loňského roku k přijetí rozumného množství uprchlíků z Blízkovýchodních zemí – a to osob křesťanského či jezídského vyznání. Na základě např. německých zkušeností můžeme konstatovat, že tito lidé (Koptové a další) se v ostrém kontrastu s muslimy v Evropě integrují v podstatě bezproblémově. Rovněž Ukrajinská krize generuje značné množství uprchlíků, kteří jsou nám kulturně poměrně blízcí. Bylo-li by toto cestou, jak uspokojit požadavky EU a zároveň zachovat rozumnou úroveň bezpečnosti a společenské soudržnosti ČR, spalo by se nám mnohem lépe.

Přesné znění petice: „My, občané České republiky svým podpisem petice stvrzujeme, že žádáme vládu této země, aby rázně odmítla veškeré návrhy Evropské komise a Evropského parlamentu na zavádění povinných kvót pro uprchlíky. Jsme přesvědčeni, že udělování azylu by mělo zůstat čistě v kompetenci národních států. Souhlasíme s tím, aby naši humanitární pracovníci v přiměřené míře pomáhali přímo na území daných států, tak jak to běžně dělají v případě různých živelných katastrof. V hromadném přijímání kulturně velmi odlišných, zejména muslimských imigrantů, ale spatřujeme obrovské bezpečnostní a ekonomické riziko pro naši zemi i její demokratické zřízení. V případě, že Evropská komise bude přes odpor ČR vynucovat, legislativně či jakýmkoliv jiným způsobem, umísťování imigrantů (uprchlíků) v ČR, žádáme Vládu ČR a Parlament ČR, aby iniciovaly kroky k vypsání národního referenda v této otázce.“

V Praze dne 12. 5. 2015ivcrn_small

Za petiční výbor

Ing. Jiří Barták, předseda
Islám v ČR nechceme
www.ivcrn.cz

Související články

ČESKÉ BUDĚJOVICE: Zveme Vás všechny na naši manife... Vyšlo na IVČRN dne 11.3.2015 (link) ČESKÉ BUDĚJOVICE: Zveme Vás všechny na naši manifestaci, kde můžeme společně vyjádřit své: "Ne islámu v ČR!...
Rychlý průlet 1400 let s islámem Vyšlo na IVČRN dne 11.3.2015 (link) Mohamedův válečný stát (Chalífát) zaujme útoky na Středozemní křesťanskou civilizaci. Co vše zničili, kolik kni...
ČESKÉ BUDĚJOVICE, sobota 14.3 od 16h, Náměstí Přem... Vyšlo na IVČRN dne 9.3.2015 (link)   ČESKÉ BUDĚJOVICE, sobota 14.3 od 16h, Náměstí Přemysla Otakara II. Má smysl demonstrovat proti islami...

Comments are closed.