Pro některé ateisty možná překvapení, že jsou od narození na kill listu nějaké ideologie, se kterou nechtějí mít nic společného

Vyšlo na IVČRN dne 15.8.2015 (link)

Ateista je dle islámu označován jako kafír. Islám tímto pojmem označuje také polyteisty, animisty, budhisty, prostě všechny mimo muslimů, křesťanů a židů. Podle deváté „genocidní“ koránské súry jsou ateisté zahrnuti do těch, proti kterým má islám bojovat.
9:73 Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně! Útočištěm jejich bude peklo, a jak hnusný je to cíl konečný!

A jak:
9:5 A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky (kafíry), kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Alláh je věru odpouštějící, slitovný.

Křesťanství a další víry ateismus prakticky ignorují, ale islám přikazuje takové šílenosti.

Pro některé ateisty možná překvapení, že jsme od narození na kill listu nějaké ideologie, se kterou nechceme mít nic společného. Ale už je to tak. Tak už to alespoň víte.

http://www.koranoislamu.cz/sura/9/

muslims-carrying-banners-declaring-islam-will-dominate-the-world-protest-at-the-visit-of-mr-wilders-to-the-uk

Diskuze:

Ateista je dle islámu označován jako kafír. Islám tímto pojmem označuje také polyteisty, animisty, budhisty, prostě vš…

Posted by Islám v České republice nechceme on 15. srpen 2015

Související články

Pravda o islámu je dostupná Vyšlo na IVČRN dne 11.12.2015 (link) První rozsáhlý zdroj informací o islámu v češtině byl web Pravda o islámu. Českému čtenáři v letech 2005 až 2009...
Otevřenými branami: Nucená kolektivní sebevražda e... Vyšlo na IVČRN dne 28.12.2015 (link) Nejlepší video tohoto roku s českými titulky je na světě. https://youtu.be/BUJIm6pgLBE Ze shrnutí událos...
Krátké zprávy – „den poté“ Vyšlo na IVČRN dne 14.11.2015 (link)   Právě jsem dostal telefonickou informaci z Londýna. Lidé odjíždějí na venkov, nad Londýnem létaj...

Comments are closed.