Státy balkánské stezky se dohodly, že:

 

Vyšlo na IVČRN 24.2.2016

Balkánská stezka

– Účinné řízení migrace vyžaduje co nejužší koordinace mezi partnery v souladu s evropským

právem a mezinárodními závazky

– Zranitelní lidé by měli dostat ochranu co nejblíže od země původu

– Odpovědnost v Evropě musí být lépe rozdělena

– Je třeba se vyhnout nepřiměřenému zatížení jednotlivých partnerů

– Není možné přijímat neomezený počet migrantů a žadatelů o azyl kvůli omezeným zdrojům a absorpční kapacitě jakožto i kvůli potenciálnímu riziku pro stabilitu a sociální soudržnost zemí

– Právo na azyl neznamená právo vybrat si zemi.

– Migrační proud balkánskou cestou musí být masivně snížen

– Toto snížení musí být provedeno s cílem zamezit nepřiměřenému zatížení tranzitními zeměmi podél trasy

– Spolupráce a vzájemná podpora na trase by měla být podstatně intenzivnější. Podle potřeby by se měly sjednotit normy registrace, podmínky pro odepření vstupu na hranicích a další zacházení s migranty, včetně jejich případné repatriace“.

– Dohoda uzavřená policejními prezidenty v Záhřebu byla vzata na vědomí. Hraniční kontroly po celé trase by měly být prováděny v souladu s pravidly.

– Země se navzájem podpoří vysláním policistů do nejvíce postižených pohraničních oblastí

– Spolupráce s Řeckem má nadále zásadní význam, a to zejména ve spolupráci s Makedonií

– Tyto státy jsou připraveny použít všechny příslušné nástroje, aby se snížil tok uprchlíků. V tom by měla sehrát civilně-vojenská složka důležitou roli

Zdroj: http://www.ceska-justice.cz/2016/02/staty-balkanske-stezky-jsou-pripraveny-snizit-migraci-i-s-pouzitim-armady/

Související články

Pane ministře, omluvíte se IVČRN? Vyšlo na IVČRN dne 4.á.2015 (link) ,,Vážený pane ministře, není to tak dávno, co jste se jako ministr pokusil urazit stovky lidí, kteří sympatiz...
Konflikty uprchlíků s policií, s občany hostitelsk... Vyšlo na IVČRN dne 4.8.2015 (link) Zatímco vlády EU, jednotlivých států, krajů i obcí se snaží prodávat ideu solidarity s "uprchlíky před válkou", ...
Doporučujeme aktuální číslo časopisu Epocha! Vyšlo na IVČRN dne 4.8.2015 /link/ Doporučujeme aktuální časopis Epocha, pravdivě se rozepsali o islámském terorismu, krátce popsali Islámský stát,...

Comments are closed.