„To je zvláštní náboženství, když vzbuzuje strach“ Pavel Kříž