Valentýn – svátek, který nesmí mohamedáni a mohamedánky v islámu slavit

Vyšlo na FB dne 14.12.2016 –

Valentýn není pro mě, protože jsem muslim

Valentýn není pro mě, já jsem muslim

Dnes je svátek zamilovaných, den který nesmí mohamedáni a mohamedánky v islámu slavit. Jak islámská kultura a ideologie vnímá lásku a romantiku?
Soustředěná láska muže k ženě a ženy k muži je naprosto proti islámu a jeho podstatě, celá mysl i láska může patřit jedině a bezvýhradně Alláhovi a jeho proroku Mohammedovi. Podmanění se není v islámu pouze věcí těla, které je akcentované modlením 5krát denně, ale hlavně MYSLI.

Každý okamžik a každý myšlenka muslima musí být věnována pouze tomu nejvyššímu, který tím bude uspokojen a odmění svého poddaného otroka rájem. Individualita a samostatnost stejně jako láska k ženě je věcí šajtána(ďábla), který číhá na volnou mysl a potrestá každé individuální myšlení a city, nepatřící Alláhovi a jeho služebníkovi Mohammedovi.

Navíc je tu skrytá past, kdy každý muslim má zároveň milovat a mít strach z Alláha a jeho otroka Mohammeda. Takže nestačí dostatek lásky k Alláhovi, ale je potřeba mít i dostatek strachu z něj. Čím více strachu, tím více lásky. Stockholmský syndrom využívaný už 1400 let.

Další věcí, proč to nemohou následovníci Mohammeda slavit je ten, že mají zakázáno napododování a oslavu svátků kafírů a křesťanů. (Korán 3:110)

Den svatého Valentýna je dnes pro většinu mladých prostě svátkem zamilovaných a nějaké náboženské věci už nikdo neřeší. Navíc jsou s tím spojené minimálně dvě úplně rozdílné legendy. Jedna „římská“ a druhá „řecká“ -cg

Související články

Ze slovníčku muslima: „haram“ (zakázan... Vyšlo na IVČRN dne 22.12.2015 (link) Zakázané není v islámu jen vepřové a opičí (přirovnávají k nim židy) ale řada dalších věcí. Podle sdíleného se...
Paradoxy: íránská odvaha vs evropská zbabělost... Vyšlo na STOPHALAL dne 3.5.2015 (link) V zemích, kde vládne Šária je zakázáno konzumovat cokoliv jiného než Halal potraviny. Zákazy se vztahují i n...
Taková šikovná cérečka by to bývala byla…... Vyšlo na IVČRN dne 16.1.2015 (link) Teroristické útoky jsou údajně dílem jedinců, ale "kamenování je součástí islámského práva šarí'a, jako muslimk...

Comments are closed.