Vládní Agentura pro začlěňování o islámu překvapivě tupě, amatérsky, diletantsky

Vyšlo na IVČRN dne 21.7.2015 (link)

Chcete důkaz, že vládní Agentura pro začleňování/HATEFREE nemá ani bazální znalosti o islámu?

11751890_10153511289032938_4625613931111312183_n

Vypustili obrázek, kde dva skoro nejhorší a hlavně notoricky známé verše koránu (4:34 – nařízené mlácení holek a 9:5 – Verse of the Sword) nahradili úplně jinými.

Takový překlep se stát může – neinformovanému amatérovi. Tomu, kdo korán zná a čte, se takovéhle věci jednoduše nestávají.

Vše za peníze z českého rozpočtu a Norských fondů.

skutečné znění veršů:

http://quran.com/4/34
„Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.“

http://quran.com/9/5
„A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.“

Diskuze:

Chcete důkaz, že vládní Agentura pro začleňování/HATEFREE nemá ani bazální znalosti o islámu?Vypustili obrázek, kde…

Posted by Islám v České republice nechceme on 21. červenec 2015

Související články

Vládní projekt HateFree UPRAVUJE korán! Vyšlo na IVČRN dne 26.11.2015 (link) Vládní projekt Hate Free už neví, jak by pomohl islámu. Tak vzali korán a vypsali z něj několik veršů, na důka...
Vládní Agentura pro začleňování a její projekt Hat... Vyšlo na IVČRN dne 11.2.2015 (link) Bude příště vládní(!) Agentura pro začleňování v zastoupení pána Valůcha propagovat skupinu Baader-Meinhoffova?...
Proti islámu a imigraci se demonstruje v celé Evro... Vyšlo na IVČRN dne 22.11.2015 (link) Nejsme sami: česká média a jejich věrní politici se můžou zbláznit z protestů 17.11., na které přišly tisíce l...

Comments are closed.