Winston Churchill, kniha: Říční válka (1899)

Vyšlo na IVČRN dne 11.5.2015 (link)

Winston Churchill, kniha: Říční válka (1899):

„Jak strašlivé jsou kletby, které mohamedánství slibuje svým stoupencům. Kromě fanatického šílenství, které je lidem nebezpečné jako vzteklina psům, je tam bázlivá fatalistická apatie. účinky jsou viditelné v mnoha zemích. Ubohé zvyky, zanedbané zemědělské systémy, neefektivní metody obchodování a nejistota vlastnictví existuje všude tam, kde vládnou nebo žijí stoupenci Proroka. Degradace smyslů ubírá životu na jeho důstojnosti a svátosti. Podle zákonů Mohameda musí každá žena patřit nějakému muži jako majetek, buď jako dítě, žena nebo otrokyně, což brání konečnému zrušení otroctví a to do té doby, dokud bude islám existovat a mít moc.

Jednotliví muslimové mohou mít dobré vlastnosti … ale vliv islámu paralyzuje rozvoj společností, kteří ho následují. Na světě není silnější zpátečnická síla. Mohamedánství má daleko k vyhynutí, je to militantní víra, získávající stoupence násilím. Už se rozlezla ve Střední Africe, kde vychovává vojáky.

Kdyby nebylo křesťanství chráněno vědou – vědou, kterou kdysi zpupně hanilo – tak by civilizace moderní Evropy padla, tak jako padla kdysi římská civilizace.“

churchill

Diskuze:

Winston Churchill, kniha: Říční válka (1899):“Jak strašlivé jsou kletby, které mohamedánství slibuje svým stoupencům….

Posted by Islám v České republice nechceme on 10. květen 2015

Související články

Podobně jako nacismus a komunismus je i islám velm... Vyšlo na IVČRN dne 19.8.2015 (link) Islám nebyl od začátku nemuslimy přijímán v dobrém. Nemuslimové rychle pochopili, že je tato ideologie mask...
Bitva s Turkem v Hrozenkovském průsmyku, od níž up... Vyšlo na IVČRN dne 14.8.2015 (link) Roku 1663 prorazil tehdejší islámský stát uherskou frontu. Habsburský stát zažíval ve své východní části genoci...
Prorokovo tajemství Vyšlo na IVČRN dne 23.7.2015 (link) Prorokovo tajemství Když pak Mohamed zpráskaně vrávoral domů, vymyslel si tu báječnou story se zjevením archandě...

Comments are closed.