Zadržením běžence nic nekončí. Ba naopak, začíná

Denně jsme svědky skvělé činnosti našich bezpečnostních složek (zejména PČR a jejího cizineckého odboru, ale také celní správy), kdy zadrží ilegální migranty na území naší republiky. Jsme nadšeni. Ale co je s těmi ilegálními migranty dál? To média již neřeší.

V naší republice máme několik záchytných, azylových, pobytových nebo přijímacích zařízení, spadajících pod MV ČR. Jsou v provozu již několik i desítek let. Doposavad byli jejich klienty převážně občané ze zemí býv. Sovětského svazu, nějaké to procento asiatů a také část středoafričanů. Nyní se situace dramaticky mění. Přibývá imigrantů z Blízkého a Středního Východu a severní Afriky. Těch, o kterých se denně hovoří ve všech médiích. Jelikož je naše republika vázána tzv. Dublinským systémem III. (Dublinská dohoda), samozřejmě z toho vyplývají především povinnosti, jak s běženci zacházet. Práva běženců jsou zakotvena v mezinárodní úmluvě a bezpečnostní, zdravotní nebo sociální rizika jednotlivých států jdou v ten moment stranou. A naše bezpečnostní složky tak mají „svázané ruce“. Konají v souladu se zákonem, ale je to doslova Sysifovská práce.

http://www.mvcr.cz/clanek/dublinsky-system.aspx

no_illegal_immigrants_pic

Občas jsme svědky „údivu“, někdy až zděšení, občanů, že tam nebo onde se VOLNĚ pohybují azylanti z nedalekých pobytových středisek. Ale oni se MOHOU volně pohybovat. Tak zní pravidla, která ČR spolu s ostatními státy Dublinské dohody podepsala a doposud se nedistancovala! 

Zjednodušeně řečeno, občan si oddychne při zprávě, kdy bepečnostní složky zadržely „X“ ilegálů v domnění, že tak je to správně a že je o pár případných například i džihádistických dušiček volně se pohybujících méně. Ale málokdo ví, že po určité nezbytné době (karanténa, základní správní úkony…), kdy je běženec v tzv.  „přijímacím středisku“, přejde do tzv. „pobytového střediska“, kde má zajištěnou BEZPEČNOST, právní ochranu, nocleh, stravu, hygienické zázemí, lékařskou péči, psychologa, poradce, tlumočníka…plus KAPESNÉ a smí se VOLNĚ pohybovat i venku, mimo ubytovací zařízení.

Jako příklad se podívejme na Pobytové středisko v Kostelci nad Orlicí

 http://www.suz.cz/zarizeni-suz/pos-kostelec/

 

„POBYTOVÉ STŘEDISKO
(PoS)

Pobytové středisko slouží k ubytování žadatelů, kteří prošli předepsanými vstupními procedurami v PřS, a to po dobu řízení ve věci jejich žádostí o mezinárodní ochranu.
Žadatelé mohou svobodně střediska opouštět nebo využít možnosti pobytu v soukromí.
Poskytované služby jsou obdobné jako v PřS. Důraz je kladen na sociální práci doplněnou o volnočasové aktivity. Jsou zde k dispozici dětská centra, výtvarné dílny, knihovny, čajovny, hřiště, sportovní vybavení a klienti se mohou účastnit různých kulturních akcí a výletů.
Zvláštní pozornost je věnována ohroženým skupinám, mezi které patří nezletilí žadatelé bez doprovodu, samotné ženy s dětmi, senioři, fyzicky, psychicky či sociálně handicapované osoby a oběti fyzického nebo psychického násilí.
Umístění PoS:

Kostelec nad Orlicí (Královéhradecký kraj)“

 

http://www.suz.cz/zarizeni-suz/prehled/

Není to příliš riskantní pseudohumanistický make-up pro eurohujery, aby občan byl vystaven riziku přímého úderu a nemožnosti se bránit? A ještě „potichu“. Jako vždy.

A ptáte se proč? – Je to prosté. – Čím nepřizpůsobivější klient, tím lépe pro neziskové a nevládní organizace. Je třeba totiž déle a složitěji opečovávat a integrovat z měšce, zvaný „Státní rozpočet“. A čím problematičtější klient, tím vyšší příděl, dotace, příspěvek, subvence… (a zároveň tím více luxusu a delší perspektiva vcelku bezpracného života pro „lidičky“ v neziskových organizacích). Tak to (zatím) je.

http://zpravy.idnes.cz/jak-se-zije-ve-stredisku-pro-uprchliky-dhv-/domaci.aspx?c=A150612_102452_domaci_cen

immigrants

Související články

Otevřenými branami: Nucená kolektivní sebevražda e... Vyšlo na IVČRN dne 28.12.2015 (link) Nejlepší video tohoto roku s českými titulky je na světě. https://youtu.be/BUJIm6pgLBE Ze shrnutí událos...
Více, než čtvrt milionu podpisů pod peticí IVČRN p... Vyšlo na IVČRN dne 1.12.2015 (link) Podle Kalouska je podpis petice IVČRN proti kvótám na přerozdělování imigrantů do ČR a za vypsání referenda hlo...
Všem těm, ne-mocným, kteří se zastávají migrantů s... Vyšlo na IVČRN dne 30.12.2015 (link) Prezident Zeman byl kvůli svému vánočnímu poselství obviněn ze lži ultralevicovými extremisty z "Refugees welc...

Comments are closed.