Zajímavý experiment

Vyšlo na IVČRN dne 21.8.2015 (link)

Experiment, jak budou lidé na ulici reagovat na to, když muž uhodí ženu – okamžitě dva chlapi přiběhli a odtáhli ho. Následně podobný pokus, kdy muž mluvící arabsky uhodí (svou) ženu v burce – dlouho žádná reakce! Lidé se báli ženě pomoci, protože ti dva byli očividně podřízeni islámu, ze kterého jde celkově strach. Až nakonec jeden dobrý muž.

Bití žen je přikázáno v koránu, verš 4:34.
„Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.http://www.koranoislamu.cz/sura/4/page/2/?vers=34#vers-34

Dokážete někdo přidat k videu české titulky? Díky.

Diskuze:

Experiment, jak budou lidé na ulici reagovat na to, když muž uhodí ženu – okamžitě dva chlapi přiběhli a odtáhli ho. Ná…

Posted by Islám v České republice nechceme on 20. srpen 2015

Související články

Korán je neměnný. Proto stejná pravidla koránu mus... Vyšlo na IVČRN dne 4.10.2015 (link) Na webu www.koran-at-a-glance.com naleznete korán v angličtině s barevně označenými úseky. Fialově jsou označen...
Pravda o islámu je dostupná Vyšlo na IVČRN dne 11.12.2015 (link) První rozsáhlý zdroj informací o islámu v češtině byl web Pravda o islámu. Českému čtenáři v letech 2005 až 2009...
Pětkrát denně se muslimové modlí za naše utrpení, ... Vyšlo na IVČRN dne 28.7.2015 (link) Muslimové prosí pětkrát denně o trest pro nemuslimy. Poslechněte si, co o vás říká muslimská modlitba. (Video ...

Comments are closed.