Zlověstné ticho ohledně kvót na nucené přijímání imigrantů zatím neznamená vítězství!

Evropská komise: Kvóty na imigranty, když to nejde napřímo, tak je vnutíme oklikou.

pic_kvoty_eu

Evropská komise (EK) přišla s další částí návrhů na změnu politik a legislativy v azylové a imigrační politice. Včetně kvót na přerozdělování imigrantů. Protože nejširší veřejnost se v těch neustále chrlených „plánech“ EU zákonitě musí ztratit (což je záměr), přinášíme shrnutí zejména z poslední doby. Alespoň jako základní návod pro orientaci.

V roce 2015 nátlak EU na přerozdělování „uprchlíků“ vyústil v přehlasování ČR na Radě EU a vnucení prvního balíčků přerozdělovaných imigrantů (cca 200 000 z nichž na ČR připadá cca 4500). Sobotkova vláda se diktátu EU na rozdíl od ostatních zemí V4 podvolila a oznámila, že je přijme.
Psali jsem o tom například zde:
http://www.ivcrn.cz/kvoty-na-imigranty-ve-skutecnosti-dese…/
http://www.ivcrn.cz/kvoty-na-povinne-prijimani-imigrantu-b…/

Protože jednorázové přerozdělení 200 000 imigrantů , když se jich do Evropy hrnou miliony, samozřejmě nic neřeší, EK se snaží prosadit povinný, trvalý a automatický systém přerozdělování všech imigrantů alias „uprchlíků“. V něm by bylo každé členské zemi EU určeno procento ze všech imigrantů, které každý rok musí přijmout. Pro ČR byla předběžně stanovena kvóta cca 3%. Že by to v důsledku znamenalo desetitisíce imigrantů (a v drtivé většině muslimů) do ČR každý rok, si umí spočítat každý. A to ještě před tzv. slučováním rodin, kdy každý azylant si následně může přivést početnou rodinu.

V květnu 2016 proto EK předložila do orgánů EU (Rada EU, Europarlament) legislativní plán na zavedení povinného a trvalého přerozdělovacího systému. Zároveň navrhla nehorázné pokuty za jeho neplnění a požaduje skoro 7 milionů korun za každého nepřijatého jedince z těchto povinných kvót.
https://www.novinky.cz/…/402318-sedm-milionu-za-uprchlika-z…

Protože reakce řady zemí byly více jak pobouřené, nyní v červenci 2016 přišla EK s další částí plánu, kterým chce nejdříve salámovou metodou připravit půdu. Plán spočívá v tom, že se EK nebude snažit okamžitě prosadit trvalý systém přerozdělování, ale zatím se soustředí na jednotná pravidla v udělování azylů. V rámci toho odebere pravomoci členským zemím v azylové oblasti pod záminkou sjednocení pravidel. A zároveň do něj přimíchá centrální plánování přesídlování přímo ze třetích zemí. Toto přesídlování má být teoreticky dobrovolné, ale fakticky bude vyvíjen tlak na státy, aby se ho účastnily. Je přízračné, že lidé jako Sobotka či Prouza už naznačují, že by nebyli proti.
Více zde:
http://www.parlamentnilisty.cz/…/Je-to-tu-zas-Uprchlici-Sob…
http://euractiv.cz/…/prehled-komise-zverejnila-plany-na-do…/
(Povšimněte si, jak je v článku Euroactivu plán EK schválně u v nadpisu představen jako jakýsi tvrdý přístup k imigrantům. Podstatou plánu je však zajistit, aby kvótami přidělení imigranti nemohli, popřípadě neměli takovou motivaci, utéct např. z ČR do Německa)

ivcrn_pic_ne_kvotam_imigranti

Shrnutí a co je nejpodstatnější si uvědomit:

Především neplést si tzv. přemísťování (relokace) a přesídlování (resettlement). Jedná se o dvě odlišné věci, i když obě vedou k přerozdělování imigrantů i do ČR.

1) Přemísťování (relokace) se týká imigrantů, kteří se sami nahrnou do Evropy a EK je chce povinnými kvótami přerozdělovat např. z Itálie či Řecka mezi ostatní členské země. To jsou ony samotné povinné kvóty jejichž prosazování zatím vyústilo vedle prvního balíčku přerozdělovaných z roku 2015, ve výše popsaný plán EU na zavedení trvalých kvót z května 2016. Zdá se, že tuto část plánu Evropská komise načas odsunula do pozadí, ale stále platí! Je předložen v orgánech EU a bude se o něm v budoucnu dále jednat. A opět může být ČR díky Lisabonské smlouvě přehlasována jako v případě onoho prvního balíčku přerozdělovaných v roce 2015.

2) Přesídlování (resettlement) se týká dovozu imigrantů přímo ze zemí mimo EU. Zejména z uprchlických táborů v Jordánsku, Libanonu, Iráku, Turecku atd. To je onen nejnovější plán z července 2016, který má být teoreticky „dobrovolný“, avšak s tlakem na jeho plnění. A jak je uvedeno výše, Sobotka už naznačuje, že by nebyl proti.

Jedná se tedy o různé dílčí plány, které se doplňují. A zároveň záměrně oslabují odpor veřejnosti, když jsou předkládány a přijímány postupně salámovou metodou dle toho, který budí menší odpor. Cíl je však zcela zřejmý. Zavést trvalé systémy na přerozdělování imigrantů, dílem těch, co se sami nahrnou do Evropy, dílem přímo dovozem ze třetích zemí mimo EU.
A cílem je rovněž zrušit suverenitu členských států v azylové oblasti a obecně v rozhodování o složení svého obyvatelstva.

STOP kvótámMenší úvaha závěrem:
Každý s trochou logického uvažování musí vidět, že veškeré tyto plány zákonitě povedou jednak ke přímému zvýšení imigrace (notabene přímým dovozem ze třetích zemí) a jednak k povzbuzení imigrantů v cestě do Evropy. Přerozdělování totiž zcela zákonitě povede k oslabení priority v ochraně vnějších hranic EU, když se problém kvótami na imigranty načas rozptýlí i do méně zasažených států EU. Že to je ale plán ve stylu- domovník místo opravy střechy vylévá kýbly s vodou do jednotlivých bytů, dokud i ty nejsou „solidárně“ vytopené stejně jako soused hned pod střechou, je jasné každému krom politických, akademických a mediálních (j)elit.

ivcrn_pic_imigrace_kvoty

Související články

Otevřenými branami: Nucená kolektivní sebevražda e... Vyšlo na IVČRN dne 28.12.2015 (link) Nejlepší video tohoto roku s českými titulky je na světě. https://youtu.be/BUJIm6pgLBE Ze shrnutí událos...
Změny venkova v Německu Vyšlo na IVČRN dne 5.12.2015 (link) Souvislosti: politička německé strany zelených oznamuje, že do dvaceti až třiceti let už nebudou mít Němci ...
Překvapivý, avšak chvályhodný názorový posun minis... Vyšlo na IVČRN dne 7.12.2015 (link) A co si myslíte o názorech ministra Babiše? "...souhlasím s prezidentovým názorem, že existuje nějaká souvis...

Comments are closed.