” A věru jsme člověka nejdříve z části nejčistší hlíny stvořili a pak jsme jej kapkou semene v příbytku jistém učinili.” – Takto muslimští vědci via korán o vzniku a vývinu embrya

Vyšlo na IVČRN dne 7.2.2015 (link)

pic_saudi_students

VÍTE ŽE prý existuje “perfektní soulad mezi Koránem a současnou vědou”? Korán údajně obsahuje všechny poznatky moderní vědy, které tehdejší lidé nemohli znát, což jaksi dokazuje jeho božský původ. Toto jsou ty jasné důkazy – posuďte sami, jestli dávají smysl:
———————————————-
Toto prý popisuje všechna stadia vývoje embrya:
23,12-14: A věru jsme člověka nejdříve z části nejčistší hlíny stvořili a pak jsme jej kapkou semene v příbytku jistém učinili. Potom jsme z kapky semene hmotu přilnavou stvořili a z hmoty přilnavé jsme kousek masa učinili; a z kousku masa jsme kosti stvořili a kosti jsme masem obalili. A potom jsme mu v druhém stvoření vzniknout dali. Požehnán buď Bůh, nejlepší ze stvořitelů!
————————————————
Teorie Velkého třesku, vznik života ve vodě, živá hmota se skládá z vody – vše je v této větě:
21,30: Což ti, kdož nevěří, nevidí, že nebesa a země byly pevně spojeny a že jsme je od sebe odtrhli a že z vody jsme vše živé učinili? Což neuvěří?
————————————————
V chaotické plynné hmotě se začala tvořit jádra prvotní hmoty vesmíru:
41,9-12: Rci: “Vy vskutku nebudete věřit v toho, jenž stvořil zemi ve dvou dnech, a přidávat mu chcete podobné? On Pánem lidstva všeho je! On umístil na ní pevně zakotvené hory a požehnal ji a rozdělil na ní potravu ve čtyřech dnech pro všechny prosící rovnoměrně. Potom se k nebi vztyčil, jež dýmem jenom bylo, a pravil jemu i zemi: Pojďte ke mně, ať chcete již, či nechcete! A odpověděly: Půjdeme dobrovolně. A ustanovil je jako sedm nebes ve dvou dnech a každému nebi pořádek jeho vnukl. A nebe nejbližší svítilnami a ochranou ozdobil. A takové bylo předurčení mocného, vševědoucího.”
————————————————
Rozpínání vesmíru – jako od Grygara (a také z toho plyne že Země je plochá o čemž je vhodné pomlčet):
51,47-49: Nebe jsme důkladně postavili, vždyť My jsme rozšiřovateli, a zemi jsme rozprostřeli – a jak výteční jsme v tom byli! A každou věc jsme v párech stvořili – snad si to připomenete!
————————————————
Pohyb zemských desek a kontinentů:
28:88 “uvidíš hory, jež za nehybné jsi pokládal, pohybovat se mračen pohybem – dílo to Boha, jenž věc každou učinil dokonalou a jenž o všem, co konáte, dobře je zpraven.”

A na závěr aspoň jednu fatwu: Země je plochá. Kdokoliv tvrdí opak, je ateista a zaslouží trest. “The earth is flat. Whoever claims it is round is an atheist deserving of punishment.”
—Sheik Abdul-Aziz Ibn Baaz, supreme religious authority of Saudi Arabia, 1993

pic_algerian_students_women

Diskuze:

Komentáře

comments