Aktuální seznam jatek v ČR, která provádí halal porážky

Přehled údajů z rozhodnutí MZe o výjimce z ustanovení § 5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Vypracovali aktivisté Iniciativy StopHalal.CZ,na základě údajů poskytnutých Ministerstvem Zemědělství ČR.

www.facebook.com/StopHalalcz

Jmenný seznam jatek a provozovatelů po 1. dubnu 2015:

1) Spisová značka – číslo jednací: 13OZ33709/2015-17214, 69246/2015-MZE-17214
2) Datum vydané rozhodnutí: 5. 1. 2016
3) Platnost rozhodnutí, od – do: 8. 1. 2016 – 31. 12. 2016
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: VAIGL a SYN, spol. s. r. o.
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid Wehbe, Rustam Kayumov,
Abdala El Bourno, Mashrab Kurbonov
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí kvalifikace,
Nostrifikační doložka, kopie Nostrifikační doložky

1) Spisová značka – číslo jednací: 15OZ33782/2015-17214, 69483/2015-MZE-17214
2) Datum vydané rozhodnutí: 5. 1. 2016
3) Platnost rozhodnutí, od – do: 8. 1. 2016 – 31. 12. 2016
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: ZVOZD „Horácko“ družstvo
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdalla El Bourno
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní
kvalifikace

1) Spisová značka – číslo jednací: 13OZ33708/2015-17214, 69245/2015-MZE-17214
2) Datum vydané rozhodnutí: 5. 1. 2016
3) Platnost rozhodnutí, od – do: 8. 1. 2016 – 31. 12. 2016
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: LOVELAND, spol. s. r. o.
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid Wehbe, Rustam Kayumov,
Abdalla El Bourno
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní
kvalifikace, kopie Nostrifikační doložky

1) Spisová značka – číslo jednací: 15OZ33773/2015-17214, 65463/2015-MZE-17214
2) Datum vydané rozhodnutí: 5. 1. 2016
3) Platnost rozhodnutí, od – do: 8. 1. 2016 – 31. 12: 2016
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: jatka Janov
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Maftah Rebai
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní
kvalifikace

1) Spisová značka – číslo jednací: 15OZ33783/2015-17214, 69482/2015-MZE-17214
2) Datum vydané rozhodnutí: 5. 1. 2016
3) Platnost rozhodnutí, od – do: 8. 1. 2016 – 31. 12. 2016
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: Střítež s. r. o.
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdalla El Bourno, Rachid Wehbe,
Mashrab Kurbonov
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní
kvalifikace

1) Spisová značka – číslo jednací: 13OZ33784/2015-17214, 69484/2015-MZE-17214
2) Datum vydané rozhodnutí: 11. 1. 2016
3) Platnost rozhodnutí, od – do: 15. 1. 2016 – 31. 12. 2016
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: Jatka Bojmany s. r. o.
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdalla El Bourno, Rachid Wehbe,
Mashrab Kurbonov
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní
kvalifikace

1) Spisová značka – číslo jednací: 13OZ12807/2016-17214, 14964/2015-MZE-17214
2) Datum vydané rozhodnutí: 31. 3. 2016
3) Platnost rozhodnutí, od – do: doručenka se ještě nevrátila – 31. 12. 2016
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: Jatka Bojmany s. r. o.
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdalla El Bourno
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Skutečně víte, co všechno a odkud jíte?


Seznam jatek do roku 2015:

 • Spisová značka – číslo jednací: 13OZ1325/2015-17214, 599/2015-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 16. 1. 2015
 • Platnost rozhodnutí, od – do: 10. 2. 2015 – 12. 2015
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená vrozhodnutí: VAIGL A SYN, spol. s. r. o.
 • Jméno osoby odborně způsobilé kporážce: Rachid WEHBE, Rustam KAYUMOV, Abdalla EL BOURNOU
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace, kopie Nostrifikační doložky

 

 

 • Spisová značka – číslo jednací: 13OZ1312/2015-17214, 604/2015-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 16. 1. 2015
 • Platnost rozhodnutí, od – do: 10. 2. 2015 – 12. 2015
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená vrozhodnutí: Střítež s. r. o.
 • Jméno osoby odborně způsobilé kporážce: Abdalla El BOURNOU, Rachid WEHBE
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace

 

 

 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ1304/2015-17214, 3813/2015-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 28. 1. 2015
 • Platnost rozhodnutí, od – do: 24. 2. 2015 – 12. 2015
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená vrozhodnutí: LOVELAND, spol. s. r. o., Nýřany
 • Jméno osoby odborně způsobilé kporážce: Rustam KAYUMOV, Rachid WEHBE, Abdalla EL BOURNOU
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace, kopie Nostrifikační doložky

 

 

 • Spisová značka – číslo jednací: 13OZ6267/2015-17214, 10913/2015-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 18. 3. 2015
 • Platnost rozhodnutí, od – do: 20. 3. 2015 – 12. 2015
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená vrozhodnutí: ZVOZD „Horácko“ družstvo
 • Jméno osoby odborně způsobilé kporážce: Abdalla EL BOURNOU
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace

 

 

 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ6245/2015-17214, 10911/2015-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 16. 3. 2015
 • Platnost rozhodnutí, od – do: 20. 3. 2015 – 12. 2015
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená vrozhodnutí: Biopark, s. r. o.,
 • Jméno osoby odborně způsobilé kporážce: Abdalla EL BOURNOU
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace

 

 

 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ6256/2015-17214, 10903/2015-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 16. 3. 2015
 • Platnost rozhodnutí, od – do: 20. 3. 2015 – 12. 2015
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená vrozhodnutí: Jaroslav Bareš řezník, uzenář, Lužec nad Cidlinou
 • Jméno osoby odborně způsobilé kporážce: Rustam KAYUMOV
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie Nostrifikační doložky

 

 

 • Spisová značka – číslo jednací: 13OZ1247/2015-17214, 10914/2015-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 19. 3. 2015
 • Platnost rozhodnutí, od – do: 20. 3. 2015 – 12. 2015
 • Žadatel: Muslimská obec v Praze
 • Jatka určená vrozhodnutí: I. H. Farm – jatka Raná
 • Jméno osoby odborně způsobilé kporážce: Rachid WEHBE, Abdalla EL BOURNOU
 • Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace

 

Vydané výjimky platné v roce 2014 zde: https://www.ivcrn.cz/seznam-jatek-v-cr-ktera-provadi-ritualni-porazky/

stop_halal_pic

 

Pro srovnání dále uvádíme seznam jatek, která získala výjimku ze zákona viz výše, ale pro tzv. “košer” porážky. Porovnejte to nesrovnatelné množství, ale prosíme, vnímejte rozdíl mezi “košer” a “halal” porážením. Je to doopravdy markantně rozdílné:

V roce 2014 bylo na základě výjimky udělené pro Muslimskou obec poraženo 98114 kusů (!!!) zvířat včetně 325 kusů skotu (!!!). Pro potřeby Židovské obce bylo poraženo celkem 1219 výhradně drůbeže. Maso ze zvířat zabitých v souladu s pravidly Košer se nenachází v běžné obchodní síti.

 

 • Spisová značka – číslo jednací: 13OZ3976/2015-17214, 5615/2015-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 10. 2. 2015
 • Platnost rozhodnutí, od – do: 3. 3. 2015 – 12. 2015
 • Žadatel: Židovská obec Brno
 • Jatka určená vrozhodnutí: Jatka Blovice s. r. o.

 

 • Spisová značka – číslo jednací: 15OZ4573/2015-17214, 6869/2015-MZE-17214
 • Datum vydaného rozhodnutí: 16. 12. 2015
 • Platnost rozhodnutí, od – do: 17. 2. 2015 – 12. 2015
 • Žadatel: Židovská obec Brno
 • Jatka určená vrozhodnutí: JANKRI, s. r. o.

Komentáře

comments