Alexandr Tomský opět bravurně a trefně o imigraci, liberálech a v neposlední řadě o cti a zdravém rozumu

Vyšlo na IVČRN dne 4.11.2015 (link)

Politolog Alexandr Tomský trefil do černého: Současný spor o imigraci je válkou mezi liberálními hlasateli otevřených dveří a obránci soudržné společnosti národního státu.

To, co se ještě našim rodičům jevilo jako pokrok – rovná práva, sociální stát, všeobecné školství a zdravotnictví se pod tlakem rovnostářství zvrtlo a začalo škodit. Ukázalo se, že nelze uzákonit mystickou, téměř iracionální lásku k bližnímu ve světě omezených možností … a pokud se nepodaří zastavit tsunami migrantů, začnou se rozpadat evropské státy a nastane divoké násilí, za něž budou odpovědni dnešní pachatelé dobra.

Liberálové, představitelé jednotného lidstva, argumentují z pozice morální nadřazenosti – solidarity, humanismu, lidských práv… Se soucitem nelze diskutovat a upozorňovat na civilizační a společenský rozvrat nemá smysl, globální milosrdenství totiž neuznává žádné hranice, právě tak jako je nemá unijní politika vůči azylantům.

Proto ta uražená zuřivost západních europolitků vůči maďarskému premiérovi, Viktoru Orbánovi, který se ostnatým drátem snaží chránit svůj malý národ a marně argumentuje, že de iure brání vnější hranici schengenské unie.

Ani katastrofální zkušenost s dosavadní islámskou populací, ani nynější reálné ohrožení stabilní, snášenlivé, demokratické a prosperující společnosti liberální fanatiky neumlčí. Podivuhodné, že se nebojí svých voličů.

Vraťme se k plurálu a zdůrazňujme nesmírný duchovní (i ekonomický) význam občanského souručenství. Lidský život není abstraktum a odehrává se v hranicích. Je krásné, že má každý pozemšťan svou vlastní kulturní zahrádku. Uznejme velkou ctnost patriotismu, která je prodloužením vděčnosti a úcty k rodičům.”

Alexandr Tomský: Exilový politolog, nakladatel a ředitel charitativní nadace. Vystudoval mezinárodní vztahy a filosofii. Po revoluci kromě jiného vydavatel nakladelství Academia, VŠ pedagog, publicista.

https://echo24.cz/a/wqAYe/krute-milosrdenstvi-liberalismu

12138478_10153694193187938_1771734087530527847_o
Diskuze:

Politolog Alexandr Tomský trefil do černého: Současný spor o imigraci je válkou mezi liberálními hlasateli otevřených…

Posted by Islám v České republice nechceme on 3. listopad 2015

Komentáře

comments