Anální hygiena aneb Jak se správně po islámsku vy…

Vyšlo na IVČRN dne 16.7.2015 (link)

Smějeme se s islámem:

Islámská víra má celý kodex Qadaahul Haajah, který se čistotou (po vykonání velké potřeby) zabývá a je kombinací citací z Koránu a Hadísů. Podle tohoto kodexu musí muslim:
– zvolat „Ve jménu Alláha, Alláhu, žádám tě, zbav mě všeho zlého a hříšného!“,
– vstoupit na toaletu nejprve levou nohou,
– nebrat na toaletu Korán ani jakoukoli posvátnou věc,
– nesmí se při defekaci obrátit zády k Mekce,
– defekaci nesmí vykonávat stojící, ležící nebo nahý,
– svléknout oblečení může jen, když je zadnice těsně nad zemí,
– kálející nesmí pozorovat své pohlavní orgány nebo vyšlou stolici,
– nesmí při defekaci plivat, smrkat, dívat se sem a tam, dívat se k nebi nebo se dotýkat těla,
– čištění zadnice se provádí levou rukou a vodou, papírem nebo pískem
– správný postup je nejprve 3× protřít zadnici toaletním papírem zepředu dozadu a zpět (v zimě pak opačně), užívají se dva, maximálně 3 prsty podle přesně daného postupu (směr a tlak),
– při odchodu by měl muslim říct „děkuji Alláhu, že jsi mě zbavil nečistoty a dal mi úlevu“,

wc_papír_is
https://cs.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1ln%C3%AD_hygiena

Diskuze:

Smějeme se s islámem: Islámská víra má celý kodex Qadaahul Haajah, který se čistotou (po vykonání velké potřeby) zabývá…

Posted by Islám v České republice nechceme on 16. červenec 2015

Komentáře

comments