ANO se ve středu pokusilo prosadit schválení kvót

12096490_1025480497503141_4359914499967815805_nTisková zpráva hnutí Úsvit:
ANO opět otočilo! Dnes na výboru prosazovalo schválení kvót! Po dlouhém boji prošel návrh Úsvitu, prezentovaný předsedou poslaneckého klubu Markem Černochem.

Dnes jednal Výbor pro evropské záležitosti, který řešil stanovisko České republiky k uprchlickým kvótám a dalším opatření EU související s imigrační krizí. Debatovalo se o návrzích, které předložila poslankyně za ANO, která chtěla přijmout kvóty pro přerozdělování imigrantů. V návrzích doslova stálo, že vítá rozhodnutí Rady o přerozdělování imigrantů a že to vnímá jako nezbytný projev solidarity s nejvíce zasaženými členskými státy. Dále se navrhovalo konstatovat, že mechanismus přerozdělování je rozumný a spravedlivý.

„Ty návrhy jsou pro mě naprosto nepochopitelné. ANO dnes na výboru opět otočilo a navrhovalo posvěcení kvót pro přerozdělení uprchlíků. Je to další důkaz, že vládě nemůžeme věřit, že nás před imigrační krizí ochrání a že za zájmy ČR ve skutečnosti nebojuje,“ řekl po jednání výboru předseda klubu Marek Černoch.

„Naštěstí prošla varianta, kterou jsme navrhli my. V té jsme jakékoli přerozdělování důrazně odmítli a zdůraznili, že kvóty nejsou řešením aktuální migrační krize,“ shrnul Marek Černoch.

 

Pro dokreslení přikládáme návrh usnesení v plném znění:

VARIANTA I – poslanec Marek Černoch (Úsvit-Národní Koalice)

Výbor pro evropské záležitosti nesouhlasí s návrhem rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie, Řecka a Maďarska (KOM(2015) 451 v konečném znění), a zvláště pak s jeho přijetím v podobě rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka;
nadále důrazně odmítá přidělování jakýchkoli kvót na povinné přerozdělování běženců v rámci EU, ať již v této podobě, či dokonce v podobě navrhovaného trvalého relokačního mechanismu;
tato opatření považuje za neefektivní a opakovaně zdůrazňuje, že nejsou řešením aktuální migrační krize;
upozorňuje zároveň na řadu doposud nevyjasněných otázek, co se týče praktické realizace relokací, zejména pokud jde o sekundární přesuny relokovaných osob, ale i faktický průběh jejich přemisťování do cílových zemí;
žádá vládu ČR, aby při realizaci obou schválených dočasných relokačních mechanismů trvala na svých preferencích ohledně osob, které budou do ČR relokovány, a s maximální pečlivostí dbala na to, aby mezi přijímanými osobami nebyli jedinci, kteří by mohli pro občany ČR představovat bezpečnostní či jiné riziko;
žádá vládu ČR, aby pravidelně informovala o průběhu provádění relokací jak výbor pro evropské záležitosti, tak i podvýbor pro migraci a azylovou politiku;
pověřuje předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby o obsahu tohoto usnesení informoval předsedu Evropské komise.

VARIANTA II – Kristýna Zelienková (ANO)

Výbor pro evropské záležitosti bere na vědomí návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie, Řecka a Maďarska (KOM(2015) 451 v konečném znění), a vítá jeho přijetí v podobě rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka;
tato opatření vnímá jako nezbytný projev solidarity s nejvíce zasaženými členskými státy; 8
nesouhlasí s postojem vlády k otázce relokací a je toho názoru, že rozdělení celkového počtu osob mezi jednotlivé členské státy vychází z rozumného a spravedlivého distribučního klíče;
žádá vládu ČR, aby pravidelně informovala o průběhu provádění relokací jak výbor pro evropské záležitosti, tak i podvýbor pro migraci a azylovou politiku;
pověřuje předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby o obsahu tohoto usnesení informoval předsedu Evropské komise.

Vyšlo na FB IVČRN dne 14.10.2015 (link)

Komentáře

comments