Arabské Teplice a Modlany

 

Arabské Teplice, to je název dokumentu ČT z roku 2007. V pořadu si primátor Kubera realitu skrývající se za tímto spojením pochvaloval, oslovení obyvatelé Teplic už mnohem méně.

Píšeme rok 2014 a nespokojenost místních s chováním arabských (rozuměj muslimských) návštěvníků Teplic narůstá. Nepořádek, kravál, obtěžování. Vše doprovázeno či spíše motivováno arogancí, kterou jsou muslimové zvláště ze Zálivu pověstní. Ideologická nadřazenost muslima nad nemuslimem + petrodolary jsou holt mocné steroidy, které zbohatlické potomky velbloudářů ovládají.

Ale to není to nejhorší. Koneckonců, lázeňský host odjede, nepořádek se uklidí, utracené petrodolary zůstanou. V Teplicích už ale zdaleka nejde jen o lázeňské hosty. Stále více muslimů se v Teplicích a okolí zabydluje na stálo. Za vydatné podpory místních politiků, spekulantů s pozemky a dalších vykuků. Teplice a okolí procházejí první fázi procesu islamizace- hromaděním muslimů, které se už samo nezastaví. Jak známe od našich západních sousedů, čím silnější komunita muslimů, tím více přitahuje další a počet narůstá exponenciálně. Důsledky, tedy další fáze islamizace snad netřeba rozebírat.

Jedním z míst, kde se muslimové zabydlují, je i obec Modlany. Modlany leží na východním okraji Teplic a pod působnost tamního obecního úřadu spadají i okolní vsi Věšťany, Suché, Drahkov či Kvítkov. Zvláště dvě posledně jmenované se mohou těšit na doslova příval muslimů.

Kvítkově, vsi s 86 obyvateli, nalezneme dle KN cca 50 stavebních parcel ve vlastnictví muslimů. Každá z těchto parcel má jiného vlastníka z řad cizinců z Kuvajtu či Saudské Arábie. Je tedy důvodný předpoklad, že se zde hodlá právě těchto 50 muslimů nejspíš i s rodinami zabydlet. V celém katastru Modlan je takových stavebních parcel ve vlastnictví různých osob z řad muslimů ze zahraničí ještě mnohem více.

Tyto parcely tvoří v rámci zmíněných vsí několik enkláv, rozlohou a počtem parcel převyšující někdy i dosavadní rozlohu a počet obyvatel. Dle stavebních plánů zaslaných IVČRN osobou znalou místních poměrů, existují již projekty na komplexní oplocení a zabezpečení těchto enkláv jako uzavřených ghett.

Jak k této situaci mohlo dojít? Zaprvé je nutno uvést, že po uplynutí přechodného období, v roce 2011, padla díky členství ČR v EU všechna omezení pro nabývání nemovitostí v ČR cizinci. A to i ze třetích zemí mimo EU. Zadruhé, obec nemůže zakazovat nikomu pozemek a následně na něm zbudované obydlí vlastnit. Jediné co obec fakticky může a má dělat, je v rámci územního plánu obce regulovat zástavbu a zachovávat si prostřednictvím územního plánu vliv na její budoucí podobu a míru. A zde je nejspíše zakopaný pes.

Někdy v roce 2009 zastupitelé Modlan schválili územní plán, ve kterém obrovské plochy původně zemědělských pozemků byly zaneseny do územního plánu jako plochy bydlení. Zejména právě na území přidružených vsí jako Kvítkov či Drahkov.

Zanesení pozemků do ploch bydlení v územním plánu je hlavní předpoklad pro následné rozparcelování na stavební pozemky. Tím samozřejmě dojde k mnohonásobnému zhodnocení těchto pozemků. Jelikož představitelé Modlan tvrdí na obranu proti narčení prodeje pozemků muslimům, že tyto pozemky obec nikdy nevlastnila a nemohla je tedy muslimům ani prodat, jednalo se tedy o soukromé zemědělské pozemky, které byly takto mnohonásobně zhodnoceny.

Podobný postup je znám u řady jiných obcí a téměř vždy k podobně razantnímu rozšíření ploch bydlení na původně zemědělské půdě došlo za podivných okolností a na zhodnocení pozemků vydělal nějaký vykuk. Dle prvních informací, k podivnostem docházelo i zde.

I kdyby se informace nepotvrdily, je zcela zřejmé, že zastupitelé zde postupovali zcela necitlivě k zájmům obyvatel například zmíněného Kvítkova, když v územním plánu připustili výstavbu násobně překračující stávající rozlohu a počet obyvatel obce. Zároveň se zastupitelstvo zahrnutím obrovských ploch v soukromém vlastnictví do ploch bydlení zbavilo i vlivu nad tím, co za zástavbu a potažmo koho nakonec v obci vznikne. Minimálně nepřímo. Nyní ten vliv nemá obec vůbec žádný, jak představitelé obce sami přiznávají a obyvatelé vsí pod Modlany spadajících se mohou těšit na muslimská ghetta.

Kauzu bude IVČRN dále sledovat a rozkrývat a děkuje všem za poskytnuté informace. Zároveň vyzýváme i další osoby zejména z řad místních obyvatel, pokud mají nějaké informace o kauze, aby je IVČRN poskytly.

10582828_10202660951271454_5384499425847257088_o
pozn, “Kvítkov, červeně vyznačené pásy parcel jsou v držení muslimů cca z 90%”

Komentáře

comments