Arménská genocida

Vyšlo na IVČRN dne 21.11.2014 (link)

Povíme si o smutném osudu jedné země, jednoho národa.

2014-11-23_12-37-43

První zmínky o Arménii máme již z 9. století před naším letopočtem. V roce 301 se Arménie stala prvním křesťanským státem světa. Po podmanění území islámem bylo arménské etnikum izolované od zbytku původní Středomořské, dnešní Západní civilizace. Vznikla tak Arménská církev. Arméni dokázali po staletí vzdorovat islamizaci. Po prvním velkém džihádu (622 – 750) se v 9. století území deislamizovalo a vzniklo Arménské království. To úspěšně vzdorovalo všem džihádům a roku 1045 se stalo součástí Byzantské říše.

Byzantská říše však neměla šanci v druhém velkém džihádu (1071 – 1683), a území znovu obsadili muslimové. Díky křížovým výpravám byl islám z Arménie opět vyhnán až od roku 1375. Arméni předtím opakovaně získávali zkušenosti s islamizací a to jim pomohlo přežít až druhé poloviny 19. století.

Arméni jako křesťané měli v islámské říši podřízené postavení, dhimmi status. Platili speciální daň ponižujícím způsobem, občas na ně byly pořádány menší pogromy, vždyť to vidíme v islámských i dnes zemích neustále. Skutečný problém nastal v druhé polovině 19. století. Západ zakázal Islámu status dhimmi a tím všem nemuslimům na islámském území garantoval svobodu. Zaručil se tak však za jejich bezpečí. To byl pro islám mocný sekulární náhubek a ne všechna musla to přijala v klidu. Vedlo to k malé Arménské genocidě v letech 1894–1896, kdy musla zavraždili 80 000 až 300 000 křesťanů a další v roce 1907. Arméni začali tušit průšvih a spousta jich utekla, vznikla arménská diaspora v Západních zemích.

2014-11-23_12-36-43

Skutečný problém nastal za první světové války. Osmanská říše vyhlásila na straně Německa džihád Západním zemím. Milióny mužů umírali na zákopové čáře v severní Francii, Západ byl slabý a islám to vycítil. V letech 1915 až 1918 proběhla první zaznamenaná genocida v dějinách. Bylo vyhlazeno milion až 1,5 milionu Arménů. Genocida se týkala i dalších křesťanů, například v méně známé řecké genocidě, probíhající ve stejné době, bylo vyhlazeno 750 000 – 900 000 lidí. A to vše je jen zlomek stovek milionů lidí, kteří v historii zemřeli kvůli islámu.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nsk%C3%A1_genocida

Diskuze k článku viz link FB nahoře

Komentáře

comments