Asyrští křesťané se nevzdávají – RESPEKT!

Vyšlo na IVČRN dne 30.8.2014 (link)

Tisíce křest’anských Asyřanů vstupují do milic na obranu své víry, svobody a vlasti proti ISIS.

Vstupujeme do války do války ne proto, abychom válčili, ale proto, abychom získali mír.

(zdroj zde)

Diskuze k článku viz link FB nahoře

Komentáře

comments