Ateisté ČR: Proč nepodporuji Výzvu vědců proti strachu a lhostejnosti

Vyšlo na IVČRN dne 20.9.2015 (link)

“Důvodem pro nepřijetí uprchlíků by neměla být etnicita, rasa, země původu atd., nýbrž pouze to, vyznává-li daný člověk ideologii, která je založená na absolutní etice, která hlásá nadřazenost, xenofobii, netoleranci, nesnášenlivost, potlačování odlišných kulturních prvků atp.”

Naprostý souhlas!

http://www.osacr.cz/2015/08/19/proc-nepodporuji-vyzvu-vedci-proti-strachu-a-lhostejnosti/

11145062_10153499408707938_7370819752150195037_n
Diskuze:

“Důvodem pro nepřijetí uprchlíků by neměla být etnicita, rasa, země původu atd., nýbrž pouze to, vyznává-li daný člověk…

Posted by Islám v České republice nechceme on 19. srpen 2015

Komentáře

comments