Belgické pokrytectví v praxi – Velký černý prodejce drog z Vodičkovy ulice nevyhoštěn a je zpět

Převzato z časopisu o drogách a zbraních ČP:
S osobou R.D., občanem středoafrického státu Burkina Faso, téměř dvoumetrovým a cca 130 kg vážicím černochem, jsme se poprvé setkali již v roce 2013, kdy byl policisty zadržen na Praze 1, ve Vodičkově ulici, pro přechovávání 7 ks sáčků s bílou krystalickou látkou s podezřením na kokain (7,12 gramů netto), a dále že se zdržuje neoprávněně na území ČR,
neboť byl v minulosti soudně vyhoštěn na dobu neurčitou.

Mimořádně nebezpečný pachatel, opakovaně odsouzený pro závažnou násilnou trestnou činnost a distribuci drog, s doživotním vyhoštěním tak chodí mezi námi centrem Prahy, s pervitinem v kapse a ostře nabitým samopalem v tašce.

Odborným vyjádření Kriminalistického ústavu Praha z odvětví chemie však následně bylo zjištěno, že bílá krystalická látka je 3-FMC, který však má rozdílnou konstituci a jedná se o konstituční izomer a nikoli stereoizomer (stereoizomery patřičných látek jsou totiž uvedeny rovněž jako psychotropní látky v příloze č. 4 k zákonu č. 167/1998 Sb., kde je uveden jako psychotropní látka i flefedron).

Zjištěnou látku 3-FMC tedy nelze považovat za psychotropní látku jako je flefedron ve smyslu zákona č. 167/1998 Sb. v platném znění. Jedná se o látku ze skupiny označované jako tzv. “Legal Highs” (látky označované jako “legální” drogy vyrobené na základě požadavku velmi blízkého nebo totožného účinku, ale nezahrnuté mezi zákonem zakázané substance).

Platné však stále bylo doživotní vyhoštění z území ČR, které bylo pachateli uloženo již v roce 2004 za rozsáhlou a dlouhodobou distribuci drog dle ust. § 187/1,2 a) tr. zákona. Po odpykání si 5ti let odnětí svobody za tento trestný čin a následných 3 a půl roků za to, že v budově soudu napadl a odzbrojil vězeňskou eskortu a pokusil se o útěk, byla provedena realizace vyhoštění.

O všem z ČR do Burkiny Faso letadla nelétají, proto byl letecky přepraven do Belgie a odtud měl následně odletět do Burkiny Faso.

Nicméně pachatel v Belgii oznámil, že přestoupit na letadlo do své vlasti odmítá. Belgické bezpečnostní složky se rozhodly nerealizovat další cestu a navrátit jmenovaného, v souladu s článkem 4, směrnice Rady 2003/110/ES o pomoci při tranzitu za účelem vyhoštění a pachatele poslali leteckou cestou zpět do Prahy.

Zde jej kompetentní soud odmítl vzít do vyhošťovací vazby, a tak byl propuštěn na svobodu s tím, že má do určitého data opustit území ČR.

To se samozřejmě nestalo, a přestože všechny žádosti o azyl mu byly zamítnuty, dále spokojeně pobýval na území ČR, kde se věnoval tomu, co umí nejlíp, tedy distribuci drog.

Ačkoli bylo zřejmé, že látka 3-FMC má účinky podobné nelegálním psychotropním látkám a je zjevně určená k další distribuci, bylo možno dotyčného obžalovat pouze pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle § 337/1b) trestního zákoníku, za což byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 10 měsíců nepodmíněně. S jeho tvrzením, že je v Burkině Faso disident a jakožto odpůrci režimu mu zde hrozí pronásledování se soudy neztotožnily.

Především z odkazu na zprávu Ministerstva zahraničí ČR vyplývá, že v Burkině Faso neprobíhá žádná občanská válka a naopak zde probíhají občanské demonstrace, přičemž obviněný není žádným aktivistou či oponentem režimu.

Obr. 1  Zadržený cizinec

Ani po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody samozřejmě z ČR neodcestoval. Opět si požádal o azyl, tentokrát s úplně jiným životním příběhem a dokonce se navzdory doživotnímu zákazu pobytu bez problémů oženil s občankou ČR.

Dne 28. 3. 2015 v nočních hodinách si jej povšimla hlídka PČR na Praze 1, Štěpánské ulici a jelikož byl ve společnosti muže arabského původu, který byl zná m jakožto uživatel drog, tak je hlídka oba vyzvala k prokázání totožnosti. R.D. předložil tentokrát průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, ovšem po chvíli se najednou pokusil něco vytáhnout z igelitové tašky, kterou držel v ruce.

Policista si toho ovšem všiml, tašku mu vytrhnul z ruky a po otevření se nestačil divit – v tašce byl samopal SA vzor 24 – 26 se zásobníkem naplněným ostrými náboji. V tu chvíli si R.D. vytáhl z kapsy nějaký předmět (později zjištěno, že se jednalo o několik plastových sáčků s pervitinem zabalených v papírových kapesnících), který si strčil do pusy, začal jej žvýkat a polykat a zároveň se sápal po tašce se samopalem.

Následovala potyčka, při které policisté museli na zpacifikováni tohoto mohutného pachatele použít donucovací prostředky včetně úderů, kopů či slzného spreje, kdy pachatel posilněn právě pozřeným pervitinem a tím pádem zároveň s otupeným prahem bolesti kladl aktivní odpor, při kterém se snažil zmocnit zbraní policistů.

Po několikaminutové potyčce se pachatele podařilo zpacifikovat, za což si policisté vysloužili potlesk kolemjdoucích. I s druhým mužem pak byli oba převezeni k dalším úkonům na policejní služebnu, R.D. následně i do nemocnice pro akutní předávkování pervitinem.

Obr. 2


Zbraň, zásobník a jeden z nábojů

Osoba A.E.T., občan Maroka následně mimo jiné vypověděl, že od R.D., který je znám v drogovém podsvětí pod přezdívkou BIG MAN, kupuje na různých místech v centru Prahy již půl roku drogu pervitin a to v množství 4-5 gramů týdně. Pachatel byl tedy obviněn z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle § 283/1 tr. zákoníku a nedovoleného ozbrojování dle § 279/1 tr. zákoníku a na základě rozhodnutí soudu byl vzat do vazby.

Z odborného vyjádření OKTE Praha z oboru kriminalistika, odvětví chemie vyplývá, že v papírových kapesnících, které společně se sáčky s pervitinem R.D. nejprve rozžvýkal a spolknul a následně tyto kapesníky během potyčky vyplivl, byla zjištěna přítomnost látky metamfetamin.

Z dalšího odborného vyjádření OKTE Praha, tentokrát z odvětví balistika vyplývá, že se jedná o samopal československé výroby pro vojenské účely, předložený včetně zásobníků a střeliva, ovšem bez pažby, takže nelze určit, zda se jedná o typ 24 nebo 26, odlišující se právě použitím pažby (sklopná nebo pevná). Zbraň není osazená armádní přejímací značkou ani kódem výrobce, pouze kontrolní značkou pro znehodnocené zbraně. Jedná se o „reaktivovanou“ zbraň (původně znehodnocenou), na níž byly dodatečně provedeny zásahy umožňující její střelby způsobilost. Samopal byl funkční a střelby způsobilý a dle zákona č.119/2002 Sb. se jedná o zbraň samočinnou – střílející dávkou, tedy o zbraň kategorie „A“ (zakázanou). Všech 30 ks pistolových kulových nábojů ráže 7,62 mm Tokarev československé výroby, s celoplášťovou střelou s ocelovým jádrem, bylo funkčních.

Pachatel svou trestnou činnost vehementně popíral, svědka A.E.T. označil za osobu nevěrohodnou a jeho výpověď za lživou. Dealerem má být právě naopak A.E.T. a drogu, kterou rozžvýkal a polknul, měl právě od něj, přičemž ví, že A.E.T. byl pro distribuci drog opakovaně odsouzen. Dle následného šetření však nebyly k A.E.T. zjištěna žádné poznatky, které by jej spojovaly s distribucí drog a ani dle opisu rejstříku trestů nebyl za trestnou činnost na úseku toxikomanie nikdy odsouzen. K tašce se samopalem pak obv. R.D. uvedl, že jí údajně našel u popelnic, a aniž by se do ní podíval, si ji vzal s sebou s
tím, že obsah zkontroluje až doma. Později tuto výpověď změnil s tím, že po nálezu tašky u popelnic se do ní podíval a když zjistil, co obsahuje, tak ji okamžitě nesl odevzdat na nejbližší služebnu PČR, přičemž byl cestou zastaven policisty.

Černou kaňkou na vyšetřování pak bylo trestní oznámení, které podal obviněný prostřednictvím své obhájkyně na neznámé policisty, kteří mu měli údajně odcizit oblečení, které měl v době zadržení na sobě. I toto obvinění se ukázalo jako nepravdivé a účelové, jelikož oblečení, které mu mělo být údajně odcizeno, na sobě tehdy vůbec neměl. O

bviněný např. uvedl, že mu měla být odcizena černá košile a černá bunda, ale dle záznamu z MKS měl na sobě v době zadržení pouze mikinu světlé barvy. U ostatního oblečení bylo zjištěno, že mu bylo rozstříháno a sundáno lékaři interního příjmu Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí, kam byl přivezen zdravotnickou záchrannou službou pro intoxikaci pervitinem a ač byl v přímém ohrožení života, tak s lékaři nespolupracoval, pral se a bránil svému ošetření. Pracovníci Generální inspekce bezpečnostních sborů později toto trestní oznámení odložili. Po skončení vyšetřování, během něhož byly podrobně vyslechnuty v postavení svědka všechny zúčastněné osoby, vyžádány odborná vyjádření z chemie a balistiky a na obviněného vypracován znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie byl spis ukončen návrhem na podání obžaloby, kterou státní zástupkyně OSZ pro Prahu 1 podala dne 8.6.2015 obžalobu.
Obvodní soud pro Prahu 1 obhajobě obžalovaného neuvěřil, tato byla provedenými důkazy zcela vyvrácena a odsoudil jej 7.8.2015 za výše uvedené trestné činy k trestu odnětí svobody na 4 roky nepodmíněně a trestu propadnutí věcí –jednak samopalu SA 24/26 včetně zásobníků, jednak finanční hotovosti 11.200 Kč, u něj nalezených.
Odvolací Městský soud v Praze pak 8.10. 2015 rozsudek potvrdil, když odvolání obžalovaného zamítl.

Jen díky zkušenostem policistů, jejich rychlé reakci a houževnatosti při pacifikování pachatele nedošlo k dalšímu neštěstí, neboť si lze jasně představit následky, kdyby se pachatel svého samopalu zmocnil a začal kolem sebe, v centru Prahy plném lidí střílet. Tento konkrétní případ jasně potvrzuje má slova výše uvedená, kdy se pachatel – černoch po zadržení chová agresívně, pokouší se o útěk a svou trestnou činnost navzdory všem důkazům vehementně popírá a naopak z různé trestné činnosti obviňuje všechny kolem. Zároveň ukazuje bezzubost našich, ale i evropských zákonů, kdy pachateli stačí odmítnout přestoupit na letadlo do země původu. Vrací se pak zpět do ČR, kde je propuštěn na svobodu, a i více než 10 let po svém vyhoštění na neurčito zde stále přebývá, bez problémů se ožení a pokračuje v páchání trestné činnosti.

Mimořádně nebezpečný pachatel, opakovaně odsouzený pro závažnou násilnou trestnou činnost a distribuci drog, s doživotním vyhoštěním tak chodí mezi námi centrem Prahy, s pervitinem v kapse a ostře nabitým samopalem v tašce.


Další související info, lze dohledat v médiích. V centru Prahy nyní operuje stále více a více “ilegálních” živlů často černé pleti.
https://praha.idnes.cz/policie-dealer-drogy-pervitin-dkl-/praha-zpravy.aspx?c=A171127_101515_praha-zpravy_nuc

Komentáře

comments