Bitva u Varny

Vyšlo na IVČRN dne 10.11.2015 (link)

10. listopadu 1444 došlo k “bitvě národů” u Varny. Spojená vojska Polska, Uherska, Českých zemí, Chorvatska, Litvy, Srbska, Valašska, Moldavska (a dalších) byla poražena islámskou armádou. Muslimů bylo 60 000 až 120 000, evropskou kulturu hájilo 20 000 až 30 000 mužů. Obvyklý poměr sil, podobně jako dnes dokázal i tehdy islám frustrovat obrovské množství muslimů, kteří následně šli přes Balkán do Evropy. Tehdy jsme jim ještě bránili.

V bitvě zahynul i polský a uherský král Vladislav III. Bitva předznamenala pád Cařihradu a konec Byzantské říše roku 1453. Taktéž Bulharsko bylo ztraceno, Albánie, zbytek Srbska. Proběhla řada dalších střetů se střídavými úspěchy, v 1526 však došlo ke známé bitvě u Moháče, kde padl český a uherský král Ludvík Jagelonský. Museli jsme se spojit do větší říše s Habsburky, obranný perimetr byl však proražen a islámské vojsko o síle 140 000 bylo odraženo až roku 1529 u Vídně.

V 16. století staví Habsburské soustátí Vojenskou hranici – jednu z nejsilněji opevněných hranic světa táhnoucí se od Chorvatska, přes jižní hranice Maďarska po rumunské karpaty. Přesto to uhlídat nešlo, ty statisícové armády musel obránce často násobně přečíslily. Zlom nastal až po druhé bitvě u Vídně (1683), pak jsme je zase hnali za Dunaj za Vojenskou hranici. Našim předkům z 16. až 19. století by dnešní maďarský plot nepřipadal ničím zvláštní, oni 400 let drželi podobnou linii před islámem pomocí soustavy pevností a stálých posádek. Dokud se Osmanská říše v 19. století téměř nesesypala.

Ve 1444 zažila české vojsko porážku kdesi v dálce. Už 1526 do 19. století byly České země součástí frontového státu v obraně před islámem. Roku 1663 se dokonce Morava stala obětí džihádu (desítky tisíc lidí odvlečeny do otroctví). Obrovské množství finančních prostředků a lidských zdrojů na “antiislám” patrně pomohly k zaostání Habsburské říše oproti západní Evropě.

Staletí těchto válek máme v historické paměti národa. Řada lidových písní řeší hrozné boje s Turkem, žal nad tím, že muži rukují proti Turkovi, heslo Poturčenec horší Turka známe dodnes a opět nás chování některých konvertitů k islámu přesvědčuje, že platí.

Už před 571. lety tedy naši předci stáli po boku tehdejší verze V4 na správné straně. Alespoň to tehdy zkusili. Zkusme to zastavit znovu a být úspěšnější.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Varny

pic_islam_christian_fight

Diskuze:

10. listopadu 1444 došlo k “bitvě národů” u Varny. Spojená vojska Polska, Uherska, Českých zemí, Chorvatska, Litvy,…

Posted by Islám v České republice nechceme on 10. listopad 2015

Komentáře

comments