Blok proti islámu uspořádal mezinárodní konferenci, kde vznikla Pražská deklarace

Vyšlo na FB 23.1.2016:
12615429_1669009110054942_3055429811350356055_o

Blok proti islámu uspořádal mezinárodní konferenci, kde vznikla Pražská deklarace za účasti zástupců evropskych odpůrců islámu ze zemí: Holandsko, Rakousko, Německo, Estonsko, Bulharsko, Polsko, Slovensko! Výsledek jednání se jmenuje Pražská deklarace.

Pražská deklarace : Společně za svobodu a proti islamizaci

  • U vědomí toho, že tisíciletá historie západní civilizace by mohla být brzy ukončena dobytím Evropy islámem i toho, že politické elity zradily, prohlašujeme my, zástupci různých evropských národů toto:
  • Nevydáme Evropu nepřátelům. Jsme připraveni se postavit na odpor politickému islámu, extrémním islámským režimům i jejich evropským kolaborantům.
  • Jsme připraveni riskovat svoje svobody, majetky a případně i životy, tak jak to činily generace před námi a jak to zavazuje nás pro budoucí generace.
  • Odmítáme se podřizovat evropské centrální vládě. Panování bruselských a globálních elit přineslo pouze bídu, nezaměstnanost, korupci, chaos a morální rozvrat. Je nejvyšší čas jej ukončit.
  • Plně respektujeme suverenitu evropských národů a právo lidu každé evropské země uspořádat své záležitosti tak, jak uzná za správné.
  • Pokládáme za posvátné právo občanů každého evropského státu hájit hranice své země i právo rozhodovat o tom, jaké migranty přijmou nebo nepřijmou do své země.
  • Odvoláváme se na naše společné evropské kořeny, tradice a hodnoty i na historická spojenectví našich národů. Jsme odhodláni společně bránit Evropu, svobodu projevu i ostatní občanské svobody a náš způsob života.Více info zde:http://blokprotiislamu.cz/mezinarodni-konference-proti-islamizaci-evropy-prijala-prazskou-deklaraci

Komentáře

comments