Burkiny? Dvojí metr a symbol islámského útlaku žen a zároveň pohrdání nezahalenými nemuslimkami

Burkiny?

Na obrázku to nejsou burkiny, ale “normální” oděv muslimek a žen fundamentalistických, abája. V té se v Čestlicích chodí muslimky koupat a pak v ní zase odcházejí. To ale není ten největší problém.
Máme tu najednou dva standardy. Pro nemuslimy platí jiná pravidla oblékání než pro muslimy, respektive muslimky, které jsou nuceny se zahalovat. To je neakceptovatelné. Jsou tu dobrovolně a musí respektovat naše tradice, stejně jako my u nich resketujeme jejich pravidla. Viz rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva:
Jelikož právo šaría diskriminuje ženy, vydal Evropský soud rezoluci, která se vztahuje k ochraně jejich zákonných práv: „není přípustné, aby svoboda vyznání byla záminkou, která by ospravedlňovala porušování práv žen, ať už otevřeně nebo skrytě, legálně nebo nelegálně, s formálním souhlasem obětí – žen – nebo bez něj“

ESLP: Dodržení sociálních norem je podmínka pro spolužití

Zahalení je symbol podřízení ženy muži a nadřazenosti muslimky nad necudnými nemuslimkami, které berou v bikinách za “kurvy” a dávají to najevo.

Burkiny jsou manifestací fundamentalistického islámu ve veřejném prostoru.

Podobně jako vyústila celospolečenská debata ve Francii na stejné téma v zákaz burkin desítkami měst na francouzském pobřeží, protestujeme proti ustupování islámským fundamentalistkám v používání burkin ve veřejném prostoru.
Burkini jsou zakázány v Libanonu, Marockém Marakéši a zakázali je i v Egyptě.

Odmítáme, aby ČR byla atraktivní destinací pro halal dovolené bigotních muslimů poté, co je vykázali z Francie i odjinud.

Vlažné muslimky burkiny nepoužívají, poznáte je tak, že je nerozlišíte od bežné evropské populace.

Burkiny jsou jednoznačným symptomem, že jejich nositelky islám berou příliš vážně a takovýmto turistům by Česká republika neměla žádným způsobem vycházet vstříc.

Další problém je hygienický, muslimky se nemohou sprchovat ve společných sprchách, protože nesmí být nahé ani před ostatními ženami.
Muži v bazénech nesmí mít dlouhé kraťasy, aby nevylévali vodu z bazénu, ale muslimky mohou být celé obalené látkou?

Problém je v kulturní nekompatibilitě. Ženské – muslimky se bez burkin často koupat nemůžou vůbec nikde, je mi jich líto. Jenže jsou to nakonec ony, kdo svým zahalením posilují pocity nadřazenosti a pocity muslimů, že si s nezahalenými nemuslimkami mohou dělat co chtějí, protože jsou necudné.

Jsou to nakonec muslimky, kdo vychovává další generaci nevychovaných muslimů, kteří jsou na jednu stranu přesvědčeni o své neomezené svobodě, na druhou stranu se bojí patriarchálního dozoru a výsměchu, pokud nebudou dostatečně islámští a dostatečně tvrdí na svou ženu. Korunu tomu dává “inshallah” tedy děj se vůle alláha, tzn. nemožnost kontrolovat vlastní osud. Do toho si přidejte sexuální frustraci, která se projevuje právě kontrolou nad oblékáním žen a vybíjí se na nemuslimkách, případně dětech a dětských nevěstách. Přidejte stupidní předsudky a nenávist v Koránu a Síře a dojde vám, že to všechno vlastně představují i ty hloupé burkiny – symbol podřízení se tomu všemu odpornému v islámu. Ale jak říkám, těch holek je mi líto.

PS.:
Jak si dobře všimla Pavlína Bitarová, ty ženské v Čestlicích měly abaju z ulice a zas v ní odešly, ne burkiny

Abája: (hábit přes celé tělo)

Burkiny: (legíny)

Reportáž TV Prima:

http://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/10-7-2017-zpravy-oblecene-muslimky-se-koupou-v-bazenu

 

 

 

Komentáře

comments