Česko láká cizince na snazší vízum. Šejkům ho vyřídí doma.

Vyšlo na IVČRN dne 24.10.2014 (link)

Milí přátelé, je to definitivní – VLÁDNOU NÁM PROSTITUTI

schwarzenberg1

Když se “bohatý šejch” rozhodne rozšoupnout v Česku, nemusí se obtěžovat na amabasádu, úředník se za ním vypraví sám, s kufříčkem… A aby toho nebylo málo, tu kufříčkovou službu “outsourcujeme” soukromé firmě.

Ve zprávě už nepíší, zda má úředník-služebník v kufříčku i katalog nezletilých slečen, studentek pražských elitních gymnázií. Nedivili bychom se.

http://archiv.ihned.cz/c1-62993580-cesko-laka-cizince-na-snazsi-vizum-sejkum-ho-vyridi-doma?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed

Diskuze k článku viz link FB nahoře

Komentáře

comments