Chile má 50x menší mohamedánskou infestaci oproti Argentině

Pokud se má vážený káfir rozhodovat, kde si pořídí latinskoamerickou nemovitost, doporučujeme jeho pozornosti Chile.

Mezi téměř osmnácti miliony machistických Chilanů se krčí pouhé tři tisícovky(!) muslimů z nichž je navíc slušná část konvertité a súfí.

Oproti tomu Argentina má až 1% muslimské populace čítající asi 500 tisíc více či méně zebíbovaných hlav.

Dále – nedávný vládce Argentiny zvaný Augusto P. se nepohodl s politiky a aktivisty typu Sobotka, Dienstbier nebo Špidla, což vyústilo kromě pár ošklivých incidentů v ekonomickou prosperitu.

Chile má také na latinskoamerické poměry nadstandardně nízkou kriminalitu a to zejména počet vražd. Čísla jsou porovnatelná se Spojenými státy či východoevropskými zeměmi.

Pokud máte rádi Andy, kondory a tučnáky a nechcete být přitom obtěžováni skřehotáním muezzina, považujte Chile za jednu z možností.

Komplikací je již zmíněná macho-povaha mnoha Chilanů a také tak trochu kastovní systém, přetrvávající snad již od španělských conquistadorů. Také je třeba si dávat pozor při stavbě a řádně ošetřit smlouvu se stavební firmou a všemocným projektantem.

-s-

Komentáře

comments