Chucpe na Právnické fakultě

Vyšlo na IVČRN dne 1.12.2014 (link)

Dcerka komunistického prominenta, pak chvíli chartistka, po převratu proslulá neschopností rozlišit 30-letou ženu od 11-leté dívky, hájí “náboženskou svobodu”. 

Její tzv. “argumenty” hovoří za vše, zejména ten, že “ROZDÍLNÉ ZACHÁZENÍ Z DŮVODŮ VÍRY NENÍ DISKRIMINACE”. 

Internace zlé bláznivé báby v Bohnicích ovšem také ne, to se ví.

Diskuze k příspěvku viz link FB nahoře

Komentáře

comments