Co možná nevíte o Islámském státu

Vyšlo na IVČRN dne 2.10.2015 (link)

Co možná nevíte o Islámském státu

is12
Představitelé Islámského státu z islámských textů odvodili, že musí vyvolat konec světa. Vyvolat situaci, která je popsaná v

http://searchtruth.com/book_display.php…

Uřezávání hlav, topení, střílení zajatců zfanatizovanými dětmi, upalování zajatců, to vše nahrávají ve vysokém rozlišení a v propagačních videích posílají do světa. Provokují. Čekají, že “Římané” zaútočí a budou poraženi u města Dabiq a následně dojde k dalším bitvám, které povedou ke konci světa. Níže přikládáme část článku

http://www.theatlantic.com/…/03/what-isis-really-wa…/384980/ přeloženou do češtiny:


3. Apokalypsa
Všichni muslimové věří, že Alláh je jediný, kdo zná budoucnost. Zároveň se ale shodují, že nám umožnil do ní nahlédnout skrz Korán a v příbězích o Proroku. Islámský stát se od většiny současných džihádistických hnutí liší tím, že věří, že je zapsán do Alláhova písma jako ústřední postava. Právě z toho důvodu je Islámský stát tak výrazně odlišný od svých předchůdců, a nejčistší v náboženské povaze své mise.

Stručně řečeno, Al-Káida se chová jako podzemní politické hnutí, řešící různé světské záležitosti. Vyhnání nemuslimů z Arabského poloostrova, likvidace státu Izrael, nebo ukončení podpory diktátorských režimu v muslimských zemích. I Islámský stát má své pozemské zájmy (včetně svážení odpadků a dodávání vody v oblastech, které kontroluje), ale hlavním motivem jeho propagandy je konec světa. Bin Ládin zmiňoval apokalypsu jen zřídka, ale když už o ní mluvil, zdálo se, že předpokládá, že až přijde ten slavný moment zaslouženého božího trestu, bude už dávno po smrti. “Bin Ládin a Zawahiri pochází z elitních sunnitských rodin, které se na tento druh spekulací dívají spatra, a berou ho jen jako něco, co zaměstnává masy,” říká WillMcCants z institutu Brookings, který píše knihu o Islámském státu a jeho představě apokalypsy.
Během posledních let americké okupace v Iráku viděli zakladatelé Islámského státu všude znamení o blížícím se konci světa. Během následujícího roku očekávali příchod Mahdiho – spasitelské postavy předurčené k tomu, aby před koncem světa dovedla muslimy k vítězství. McCants říká, že v roce 2008 přišel v Iráku za Bin Ládinem jeden z předních islamistů, aby ho varoval, že je tato skupina vedena milenaristy, kteří “pořád mluví o Mahdim a činí strategická rozhodnutí” založená na tom, kdy si mysleli, že Mahdi přijde. Al-Káida musela těmto vůdcům napsat, aby s tím přestali.
Pro některé skutečně zapálené věřící, ty, kteří touží po epických bitvách dobra proti zlu, je vize takovéhoto apokalyptického krveprolití hlubokou psychologickou potřebou. Jeden ze stoupenců Islámského státu, se kterými jsem se setkal, Australan Musa Cerantonio, vyjádřil hluboký zájem o apokalypsu, a o to, jak budou poslední dny Islámského státu i celého světa vypadat. Části této předpovědi jsou podle něj původní, a nemají ještě status doktríny. Jiné části ale vychází z mainstreamových sunnitských pramenů a objevují se všude v propagandě Islámského státu. Ty zahrnují přesvědčení, že bude pouze dvanáct legitimních chalífů, přičemž Baghdadi je osmý, že se římské armády shromáždí, aby se střetly s těmi islámskými v severní Sýrii, a že k poslednímu střetnutí islámu s anti-mesiášem dojde v Jeruzalémě po novém období islámského dobývání.

Islámský stát přikládá velký význam syrskému městu Dabiq, poblíž Aleppa. Pojmenovali podle tohoto města svůj propagandistický časopis, a oslavovali jako šílení, když se jim (za cenu velkých ztrát) podařilo toto strategicky bezvýznamné území dobýt. Prorok opakovaně říkal, že právě zde se utáboří římské armády. Islámská vojska se s nimi utkají, a Dabiq se tak stane dějištěm největší porážky Říma.

“Dabiq je v podstatě jen zemědělská půda,” napsal jeden ze stoupenců Islámského státu na Twitteru. “Rozhodně si ho lze představit jako dějiště velkých bitev.” Propaganda Islámského státu slintá v očekávání této události, a neustále tvrdí, že k tomu brzy dojde. Časopis Islámského státu cituje Zarqawiho slova, “Zde v Iráku byla zažehnuta jiskra, jejíž žár bude stále růst, dokud nespálí křižácké armády v Dabiqu.” Současná propagandistická videa ukazují záběry z Hollywoodských válečných filmů z období středověku – pravděpodobně proto, že mnoho proroctví uvádí, že islámské armády budou sedět na koních a budou vyzbrojeny starověkými zbraněmi.

Teď, když obsadili Dabiq, čeká Islámský stát na příchod nepřátelské armády, jejíž porážka odstartuje odpočítávání do konce světa. Západní média často ve videích Islámského státu přehlíží odkazy na Dabiq, a raději se zaměřují na odporné scény sekání hlav. “Tady jsme, pohřbívajíce prvního amerického křižáka v Dabiqu, a dychtivě očekáváme příchod zbytku vašich armád,” prohlásil maskovaný popravčí v listopadovém videu, ukazuje uříznutou hlavu Petera (Abdula Rahmana) Kassiga, humanitárního pracovníka, který byl držen v zajetí po více než rok. Během prosincových bojů v Iráku, poté co mudžahedíni (možná nepřesně) hlásili, že viděli americké vojáky v bitvě, vybuchly účty islamistů na Twitteru v záchvatu nadšení, jako šťastní hostitelé po příjezdu prvních hostů na večírek.

Příběhy Proroka předpovídající bitvu u Dabiqu označují nepřítele jako Řím. Kdo je “Římem” dnes, když papež nemá žádnou armádu, zůstává předmětem debat. Cerantonio však tvrdí, že Řím znamenal Východořímskou říši, jejímž hlavním městem je dnešní Istanbul. Možná je tedy Římem Turecká republika – ta samá republika, která před devadesáti letyukončila svůj vlastní chalífát. Další zdroje Islámského státu navrhují, že Římem by mohla být myšlena armáda bezvěrců, k čemuž by Američané posloužilivýborně.
Po bitvě u Dabiqu Cerantonio řekl, že se chalífát bude rozšiřovat a vyplení Istanbul. Někteří věří, že poté pokryje celou Zemi, ale Cerantonio tvrdí, že jeho moc by nikdy neměla překročit Bospor. Anti-mesiáš, známý v muslimské apokalyptické literatuře jako Dajjal, prý přijde z provincie Khorasan na východě Íránu, a pobije obrovské množství chalífových bojovníků, dokud nezbyde jen posledních pět tisíc obklíčených v Jeruzalémě. A přesně v momentě, když se je Dajjal rozhodne dorazit, se Ježíš – druhý nejctěnější prorok v islámu – vrátí na Zemi, zabije Dajjala, a dovede muslimy k vítězství.

“Jen Bůh ví” zda jsou armády Islámského státu těmi předpovězenými, řekl Cerantonio. Ale doufá. “Prorok řekl, že jedním znamením brzkého příchodu konce světa bude, že lidé na dlouhou dobu přestanou o konci světa mluvit,” řekl. “Když dnes půjdete do mešity, zjistíte, že kazatelé o tomto tématu mlčí.” Podle této teorie ani porážky Islámského státu nic neznamenají, protože Alláh svým lidem stejně předurčil blízký konec. Islámský stát má před sebou své nejlepší a nejhorší dny.

Diskuze:

Co možná nevíte o Islámském státu. Představitelé Islámského státu z islámských textů odvodili, že musí vyvolat konec sv…

Posted by Islám v České republice nechceme on 1. říjen 2015

Komentáře

comments