CZDL a „extremismus“

V poslední době se vyrojilo několik obvinění na adresu občanského sdružení Czech Defence League (zkratkou CZDL), potažmo osobností antiislámské scény, z tzv.extremismu. Krom muslimů a jejich apologetů, kteří tuto lživou nálepku zařadili do svého arsenálu, ji bohužel použila i masmédia. Jednohlasně přitom odkazují na Zprávu o extremismu MVČR a používají přitom klasickou argumentaci kruhem – „CZDL je extremistická, protože ji MVČR zařadilo mezi extremisty“.

Ještě než se blížeji podíváme, na jakém šlendriánství úředníků MVČR bylo občanské sdružení CZDL do Zprávy o extremismu zařazeno, mělo by předcházet několik slov o vymezení se CZDL vůči extremismu.

V prvé řadě je nutno odmítnout extremismus jako nálepku, která se namnoze stala předmětem prvoplánové dehonestace až kriminalizace kritiků nejen islámu. Přes nemalou míru zprofanování pojmu extremismus, stále má potenciál osoby takto značkované značně poškodit v jejich osobním i profesním životě. Proto by média a zejména orgány státní moci měly být při užití pojmu a zařazováním osob pod něj „extrémně“ obezřetní.. Rovněž platí, že co jeden považuje za extremismus, jiný vidí přesně opačně a za extremismus považuje nejen dogmatiku islámu, ale například i některé konstrukty tzv.multikulturalismu.

Pokud bychom vycházeli z definice extremismu na stránkách MVČR, občanské sdružení CZDL se vždy zasazovalo a bude zasazovat na ochranu základních demokratických principů a lidských práv. Tedy i vůči ideologii islámu, která přímo ze svého programu (dogmatiky) vyzývá k diskriminaci či přímo genocidě vymezených neideálních a podřadných skupin lidstva dle odlišné víry/nevíry, dle pohlaví, dle sexuální orientace atd. Vůči ideologii, která například právo na svobodu vyznání nejen popírá, ale i brutálně sankcionuje (např. při tzv. odpadnutí).
Pokud CZDL v této souvislosti kritizuje rovněž appeasement před islámem, nedostatek vůle a odvahy státní moci přistupovat k ideologii islámu podobně jako dalším obdobně nenávistným ideologiím, neznamená to, že by snad narušovala náležitosti demokratického státu, jak stojí ve zmíněné definici extremismu na stránkách MVČR. Takový výklad by byl skutečně extrémní.
CZDL prosazuje nenásilný odpor k islámu za využití prostředků vycházejících zejména z práva na svobodu projevu, práva shromažďovacího a dalších legálních prostředků.

A nyní již k samotnému zařazení občanského sdružení Czech Defence league do Zpráv o extremismu MVČR. Nejdříve odkazem na dva články o tématu, ve kterých byla celá kauza podrobně popsána, včetně přesných citací ze Zpráv o extremismu. V druhém odkazu člověkem stojícím zcela mimo CZDL, avšak evidentně znalého smutných poměrů Odboru bezpečnostní politiky MVČR, který zprávy vytváří:
http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/8608-ministerstvo-vnitra-cr-kritika-islamu-je-projevem-extremismu-.aspx
http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/8739-ministerstvo-vnitra-neodborni-odbornici-.aspx

Shrnutí celé kauzy CZDL a Zpráv o extremismu MVČR:
1) Občanské sdružení Czech Defence League bylo poprvé zmíněno (resp. zřejmě nebylo, resp. nakonec definitivně nebylo) v kvartální Zprávě o extremismu za 4. kvartál roku 2012, zveřejněné na stránkách MVČR v lednu 2013. Zmínka o Czech Defence League o jednom krátkém odstavci byla založena na neschopnosti úředníků MVČR ověřit si z vlastních vedených rejstříků, které sdružení je které a záměny s obdobně znějícím sdružením V.Kusáka Czech Defense League (zkratkou CDL). Ve skutečnosti nešlo ze Zprávy dovodit, o kterém sdružení MVČR vlastně informuje. Zejména i proto (a co je samo o sobě vypovídající), že v této vůbec první zmínce o CZDL resp CDL (?) nebyla popsána žádná činnost, tedy z logiky věci ani ta případně „extremistická“.
Poté co CZDL věc medializovala, došlo ke zpětnému přepsání této již několik měsíců na stránkách MVČR zveřejněné Zprávy, a to bez jakéhokoliv vyznačení či odůvodnění změn. Konkrétně, celý zmatečný odstavec o Czech Defence League byl odstraněn a Zpráva se od té doby tváří, že o CZDL ani jiném sdružení vlastně nikdy neinformovala.

2) Další zmínka o CZDL je v souhrnné Zprávě o extremismu za rok 2012. Opět lze ovšem konstatovat, že Zpráva o CZDL nepojednává, přestože v materiálu je použito neoficiální logo CZDL. Zpráva totiž výlučně hovoří o sdruženích V.Kusáka (strana 14,18 a 122). Zároveň je opět typické, že prakticky neuvádí žádnou činnost, natož „extremistickou“, a pouze vyvozuje pochybné závěry ze spojování s podobně znějící platformou English Defence league.

Co tedy říci závěrem.
Za extremistu dnes můžete být označen orgánem státní moci jen na základě záměny právnických a fyzických osob ve Zprávách o extremismu z dílny MVČR, popř. na základě podobnosti názvu sdružení s nějakou zahraniční platformou. Lehkým perem vás orgán označí za „pobočku“ takové platformy, přestože neuvede jediný důkaz propojení. Aniž by orgán popsal konkrétní činnost, natož tzv. extremistickou, píše o „vystupování proti národnostním minoritám“, což je ve spojení s odporem k ideologii islámu, která se nekryje s etnicitou a v případě konvertitů k islámu se jedná o stejnou národnost, zvláště vtipné.
Tyto zprávy jsou navíc zpětně upravovány několik měsíců po uveřejnění, bez vyznačení a odůvodnění změn, což samo o sobě nejlépe vypovídá o jejich relevanci, kdy zítra již nemusí platit a orgán se pak ke svým původním tvrzením a obviněním v takto závažné problematice nezná.
Mezitím z těchto lživých, zmatečných a manipulovaných Zpráv o extremismu čerpají média, která následně takto přidělenou nálepku extremisty dále šíří.

Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu. Ovšem nálepka extremismu od jednoho z vrcholných orgánů státní moci, v dokumentu schváleném usnesením vlády, opravdu legrace není.

Komentáře

comments