Dánská královna islamistům: My se vás nebojíme. Přistěhovalci se musí přizpůsobit naší kultuře.

Vyšlo na IVČRN dne 14.4.2015 (link)

“Islamisté by měli vědět, že se jich nebojíme. Chtějí nás zastrašit, ale to se jim nepodaří,“ „Je pro mě šokujícím zjištěním, že Židé opět čelí takovému ohrožení. Oni vše snášejí s neobyčejnou důstojností, ale to samozřejmě na odpudivosti celé věci nic nemění,“ „Je zřejmé, že když společnost přijme větší počet lidí zvnějšku, je nutné nastavit pravidla, kterými by se měli řídit. Rádi jim poskytneme pomocnou ruku, ale přistěhovalci nemohou očekávat, že se naše země bude řídit jejich společenskými modely. Mohou navštěvovat své mešity. Jestliže však začnou porušovat společenská pravidla platná v naší zemi, musí být okamžitě upozorněni, že tudy cesta nevede,“

dansko_kralovna
Přistěhovalectví a soužití s menšinami vůbec je v Dánsku po únorových útocích, při nichž byli v průběhu diskuze o svobodě slova zavražděni dva lidé, stále žhavým tématem. Královna neodmítá uprchlíky, ale nově příchozí musí přijmout Dánsko takové, jaké je.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Danska-kralovna-islamistum-My-se-vas-nebojime-Pristehovalci-se-musi-prizpusobit-nasi-kulture-370550

Diskuze:

Dánská královna islamistům: My se vás nebojíme. Přistěhovalci se musí přizpůsobit naší kultuře….

Posted by Islám v České republice nechceme on 14. duben 2015

Komentáře

comments