Dánští muslimové: My jsme ti jediní vyvolení!

Vyšlo na IVČRN dne 11.10.2014 (link)

Několika zprávami zaostříme na Dánsko, “vyspělou evropskou zemi”, i když se obáváme, že podobné záběry by se daly pořídit leckde ve staré EU …

První – sotva se Dánsko přihlásilo do koalice proti “ISLÁMSKÉMU STÁTU”, vyrazila do ulic tamní musla, s vlajkami toho “státu”.

Neboli – přinejmenším část dánských musel otevřeně podporuje nejhovadnější režim, jaký svět spatřil po pádu hitlerismu. A veřejně, a nikdo je nepostřílel (což měl).

http://www.jihadwatch.org/2014/10/photos-days-after-denmark-joins-coalition-against-islamic-state-caliphate-supporters-march-in-copenhagen-with-jihad-banners

Diskuze k článku viz link FB nahoře

…a když jsme v zemi Legolandu…nová kolekce, specielně pro EU  🙂

10345830_10152800042067938_3634291906980883525_n

Komentáře

comments