Den válečných veteránů

Vyšlo na IVČRN dne 11.11.2015 (link)

Den válečných veteránů oslavujeme jako připomínku na všechny válečné veterány a vojáky, kteří se konce války nedožili.

veterani
Dne 11. listopadu 1918 bylo ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, čímž byly ukončeny boje 1. světové války na západní frontě. Symbolem válečných veteránů se stal květ vlčích máků. I tento symbol není náhodný. Jeho původ najdeme v básni , kterou v roce 1915 napsal kanadský chirurg John McCrae, jenž sloužil na západní frontě, nedaleko belgického města Ypres.
Na polích flanderských vlčí máky kvetou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde hrob je náš. Však mezi červánky,
na nebi modrém slyšte skřivánky,
když dole kanóny tu svoji píseň řvou.
My mrtví zůstanem – a je to možná zdání,
že včera žili jsme a byli milováni,
když nyní ležíme na polích flanderských.
Náš boj teď jiní převezmou:
do vašich rukou vkládáme teď svou
hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal.
Když rozkvétá lán máků červených,
my neměli jsme spát na polích flanderských.

http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/den-valecnych-veteranu-ve-stredu-11–11–v-armadnim-muzeu-zizkov-116507/
V Praze je možné si veterány připomenout v Armádním muzeu a v Brně v 11:00 hodin 11.11.2015 na ústředním hřbitově

 

Komentáře

comments