Dnes byl v Bruselu učiněn další krok k přerozdělování desetitisíců muslimů do ČR

 Ještě než rozebereme, co se dnes událo v Bruselu, nejprve shrnutí dosavadního vývoje.

Jistě si každý vzpomene na nedávná prohlášení vládních politiků: „přijmeme 15 nemocných dětí s rodinami“. S pokračováním přes stále se navyšující čísla jako 500, 1200, 1500. Vše doprovázeno mediální propagandou v čele s ČT ve stylu: „To nechcete přijmout ani (zde dosaďte ono stále navyšované číslo) ubohých uprchlíků, vy xenofobové!“. A v současnosti se operuje číslem cca 5000 připadajících na ČR v součtu všech balíčků přerozdělovaných imigrantů dle plánů Evropské komise.

Salámová metoda: Taktika, kdy se kontroverzní požadavky, které by se celkově prosazovaly jen těžko, nebo by byly zcela neprůchodné, rozdělí na malé dílčí krůčky a prosazují se postupně.

Veškerá výše uvedená čísla, minulá i současná, však můžete klidně zapomenout. Jsou zcela zavádějící a zítra již platit opět nebudou. Jak informujeme na IVČRN od samotného počátku, podstatou kvót na imigranty není konkrétní neustále navyšované číslo z jednotlivých balíčků přerozdělovaných imigrantů. Podstatou kvót je zaprvé procentuální výměra pro ČR stanovená Evropskou komisí na cca 3% a zadruhé zakotvení pravomoci EU v budoucnu kdykoliv přerozdělovat do členských států jakékoliv množství imigrantů-azylantů. Ve výsledku samozřejmě všech. Žadatelů o azyl bude za letošek v EU přes milion a v příštích letech se očekává další nárůst. Tím spíše, když přerozdělování imigrantů místo důsledné ostrahy vnější hranice je pozvánkou pro další miliony. Jednoduchou matematikou tak dojdeme ke skutečným číslům v řádech desetitisíců každoročně přerozdělovaných do ČR, valnou většinou muslimů ze Severní Afriky a Blízkého východu. A to jsou ještě počty před tzv. slučováním rodin, kdy imigrant s přiznaným azylem má nárok si přivést následně početnou rodinku.

V červnu premiér Sobotka za ČR na summitu EU souhlasil s „dobrovolnou kvótou“ 1500 imigrantů z celkového přerozděleného balíčku 40 000 z Řecka a Itálie + 20 000 z uprchlických táborů mimo EU. Vládní politici to vedle standardních řečiček o solidaritě dosti trapně a zoufale před veřejností v ČR obhajovali tím, že „dobrovolnou kvótou“ prý zabránili dalším povinným kvótám. Samozřejmě už v té době to byla lež. Evropská komise tento přerozdělovaný balíček od samotného počátku nazývala „pilotním programem přemísťování“ a už z jeho názvu se tedy nijak netajila, že jím chce pouze zahájit proces k zavedení povinných a trvalých kvót. Zároveň již v dubnu v tzv. akčním plánu pro migraci Evropská komise zveřejnila záměr na zavedení legislativy, která zakotví „povinný a trvalý systém relokace“. Přeloženo z bruselštiny – právě ono přenesení pravomocí na EU kdykoliv v budoucnu přerozdělovat jakékoliv množství imigrantů-azylantů do členských zemí již bez nutnosti dalšího souhlasu těchto zemí.

A co se tedy událo v Bruselu dnes?

Nejprve měl projev v Europarlamentu předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, který během asi dvouhodinového žvanění plném frází opět vyzval k zavedení povinných kvót na přerozdělování imigrantů. Zároveň podle očekávání oficiálně navrhl již dříve avizovaný další balíček 120 000 imigrantů-azylantů, které si členské země EU prý musí povinně rozdělit vedle již „dobrovolných“ 40 000 + 20 000 z minulých balíčků. Celkově tedy Evropská komise nyní požaduje přerozdělit již 180 000 imigrantů-azylantů a z toho kvótou 3% na ČR připadá prozatím cca 5000 v součtu všech balíčků.

Vaření žáby: Pokud je žába vhozena do horké vody, ihned vyskočí. Pokud bude ovšem vložena do vlažné vody a ta bude postupně přiváděna k varu, žába se uvaří.

Ale jak již bylo výše řečeno, ani to není zdaleka konec. Juncker dnes znovu potvrdil, že cílem Evropské komise je zavést „povinný, trvalý a automatický systém relokace“. Tedy systém, který bude již navždy a kdy se přerozdělovaný počet imigrantů kdykoliv v budoucnu navýší, již bez nutnosti dalšího schvalování členskými zeměmi na Radě EU. A již zítra bude Europarlament schvalovat rezoluci, která zavedení takových povinných a trvalých kvót podpoří.

Následně dnes Europarlament hlasoval o „prováděcím předpisu“ jak konkrétně postupovat při uvedení do praxe prvního balíčku 40 000 přerozdělovaných, tj. oné „dobrovolné kvóty“ odsouhlasené Sobotkou v červnu na summitu EU. Europarlament dnes tento prováděcí předpis zcela předělal a udělal z něj navzdory dohodě členských států prováděcí předpis i k budoucím povinným kvótám. Vedle toho do předpisu přidal řadu dalších ustanovení, která například vylučují jakýkoliv výběr imigrantů. Výslovně i zakazují vybírat si podle náboženské příslušnosti. Dokonce prakticky vylučují jakoukoliv účinnou kontrolu ze strany orgánů členských zemí, kdo k nim bude přerozdělován. Omezuje totiž pravomoci tzv. styčných důstojníků z jednotlivých členských zemí, které by imigranty prolustrovali ještě před jejich přemístěním. Důkladná lustrace bezpečnostními experty z ČR už v Itálii či Řecku byl přitom jeden z hlavních argumentů našich vládních politiků, jak uchlácholit veřejnost a otupit její odpor k přerozdělování imigrantů do ČR.

Jak konkrétně hlasovali čeští europoslanci? Zde je tabulka:

hlasovani_kvoty_IX/15

Výše pospané dílčí kroky v jednotlivých orgánech EU při postupném zavádění kvót jsou pro mnohého čtenáře nejspíše dosti nepochopitelné a v bruselské schvalovací mašinérii se nevyzná. V podstatě to ale ani není nutné. Dosavadní stav lze shrnout tak, že salámovou metodou jednotlivé orgány EU přikládají další a další polínka pod kotel s onou vařenou žábou. A k bodu varu už není daleko. V podstatě již poslední překážkou k zavedení povinných kvót na neomezené množství přerozdělovaných imigrantů v budoucnu, jsou jen některé středoevropské země včetně ČR. Ty však ztratily právo veta v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy před pár lety.

A co bude následovat a dá se kvótám zabránit?

Dnes už je zcela evidentní, že se Evropská komise a země jako Německo povinné kvóty rozhodly protlačit silou. Již neusilují o konsensus, ale chtějí země odmítající povinné kvóty v orgánech EU přetlačit. Nesouhlas Vlády ČR při jednáních a hlasování v orgánech EU, pokud dokonce sama do té doby neustoupí, kvóty s velkou pravděpodobností nezastaví. Postavit se diktátu Bruselu proto musíme na národní úrovni.

IVČRN vyzvala Parlament ČR již v petici, kterou fyzicky podepsalo přes 220 000 občanů, k přijetí zákona, na základě kterého bude vypsáno referendum k otázce přerozdělování imigrantů do ČR. Znovu tedy vyzýváme Parlament ČR, ať dá možnost občanům se suverénně a závazně vyjádřit k takto zásadní věci pro jejich budoucnost. Následně na základě závazného referenda Vláda ČR odmítne přistoupit na kvóty i v případě jejich prosazení v legislativě EU. A to i za cenu případných sankcí ze strany EU.

Pokud nám chtějí sebrat dotace na pěstování řepky či stavby cyklostezek, je to pořád lepší, než se nechat z diktátu EU zaplavit muslimy. Ustoupili jsme Mnichovskému diktátu, když Hitler vyhrožoval bombardováním českých měst. Dodnes se vedou v ČR debaty, zda jsme ustoupit měli. Ale ustoupit Bruselskému diktátu, když nějaký Junker vyhrožuje sebráním dotací na řepku, to už by byl vrchol zoufalosti.

Pomozte IVČRN s tlakem na politiky v ČR, aby v této věci konali. Bombardujte poslance svými požadavky na vypsání referenda. Dávejte veřejně najevo svůj zásadní nesouhlas. Mobilizujte své známé, ať konečně zvednou zadek a místo brblání přijdou na demonstraci již 12.9. v Praze. Je to na nás všech, občanech ČR, zda tento Bruselský diktát připustíme.Demonstrace sobota Praha 12.9.

Komentáře

comments