Dnes připomínáme Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách.

25. listopad je dle OSN Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách. Zbičované nebo ukamenované “hříšnice”, vyhořelé dívčí školy, týrané dětské nevěsty, znásilňování, sexuální otroctví nebo polévání kyselinou – to jsou zprávy z muslimských zemí, které stále šokují svět. Extrémní násilí páchané na ženách se sice neodehrává jen v muslimských zemích, ale nikde není tak časté a sebejistě se odvolávající na náboženství.

„Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se OBÁVÁTE, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.“ (4:34)

Pěkný článek k tématu: http://www.parlament-vlada.eu/index.php/komentar-ostatni/198-eny-v-islamu

sommerova citat

Vyšlo na FB IVČRN dne 25.11.2015 (link)

25. listopad je dle OSN Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách. Zbičované nebo ukamenované “hříšnice”,…

Posted by Islám v České republice nechceme on 25. listopad 2015

Komentáře

comments