Dopis IVČRN prezidentu Macronovi

Překlad do francouzštiny: https://www.ivcrn.cz/dopis-ivcrn-prezidentu-macronovi-francouzsky/

Vážený pane prezidente,

především nám dovolte, abychom Vám, resp. Vaší manželce, pogratulovali k vítězství v prezidentských volbách. Rozhodnutí francouzských občanů, že se nejvyšším představitelem Francie stanete Vy a nikoliv paní Le Penová, samozřejmě respektujeme a regulérnost této volby nikterak nezpochybňujeme. Situaci vnímáme v podstatě jako potvrzení současného “proevropského” kurzu Francie, tedy kurzu, vedoucího (nejen ve Vaší zemi) de facto i de iure k postupnému nahrazování evropské kultury a práva “kulturou” a “právem” islámským.

Naše iniciativa se, vážený pane prezidente, stejně jako většina občanů České republiky či zemí Visegrádské čtyřky (myslíme z celkem legitimních důvodů) nikdy netajila svými výhradami k tomu, aby muslimské země disponovaly vyspělými jadernými technologiemi. Je nám rovněž známo, že Vy sám považujete podíl jádra na energetickém mixu Francie za příliš vysoký a kladete si za cíl toto procento zredukovat. Váš plán na snížení podílu výroby energie z atomu pod 50% však, ve vší úctě pane prezidente, považujeme za málo ambiciózní.

Dovolujeme si Vám tedy navrhnout, aby v průběhu Vašeho prezidentského mandátu došlo k bezpečnému odstavení a zakonzervování všech francouzských jaderných elektráren a k transferu citlivých jaderných technologií a samozřejmě i všech francouzských jaderných zbraní do bezpečnějších (rozumějte nemuslimských) evropských zemí – např. do České republiky, Slovenska, Maďarska nebo Polska. Stejně tak považujeme za důležité, aby došlo k prokazatelné likvidaci příslušné technické dokumentace, neboť francouzské jaderné kapacity vzhledem k bezpečnostní situaci ve Vaší zemi dané radikalizací rostoucí muslimské populace nyní (s výjimkou Severní Korei) považujeme za nejrizikovější na světě. Úkol to, vážený pane prezidente, jistě nebude logisticky ani technicky jednoduchý, avšak nedávná historie již jeden podobný precedent zná a rovněž se odehrál v zemi, která byla nestabilní, ba téměř na pokraji občanské války – míníme Jihoafrickou republiku.

Rovněž si Vám, vážený pane prezidente, dovolujeme nabídnout azyl a upřímnou pohostinnost našeho lidu (nebo lépe řečeno nikoliv Vám osobně, nýbrž sekulárním francouzským občanům, Vy budete v Elysejském paláci samozřejmě v bezpečí). Otevřeně řečeno, přeje-li si Francie, vlast Karla Martela, skrze Vás, vážený pane prezidente, spáchat sebevraždu, má na to nezadatelné právo. Nemáte ale právo stáhnout nás dolů do šarie či do jaderného holocaustu s sebou. Přejeme Vám, vážený pane prezidente, abyste inšalláh, v klidu a bezpečně s ochrankou přede dveřmi přestál nový la Terreur.

text: JB

French version: https://www.ivcrn.cz/dopis-ivcrn-prezidentu-macronovi-francouzsky/
English translation: https://www.ivcrn.cz/dopis-macronovi-anglicky/

Komentáře

comments