Dopis poslancům a senátorům o “akci Naqba”

naqba-senatori

Přátelé, pozor! Jistě už víte o akci NAQBA 2014 a o tom, že se Ústředí muslimských obcí snaží získat II. stupeň registrace v ČR. To by muslimům umožnilo zakládat své vlastní islámské školy, oddávat nebo vykonávat duchovní službu v armádě a věznicích.

Proto prosíme, pište poslancům i senátorům. Ať si uchováme svobodnou zemi pro příští generace, ať naše děti i vnoučata mohou žít bez práva šaria. Níže je uveden i nový vzor dopisu a e-mailové adresy na poslance i senátory. Bez vás to nedokážeme zastavit, s vámi ano! Zapojte se, PIŠTE HROMADNĚ CO NEJVYŠŠÍMU POČTU POSLANCŮ A SENÁTORŮ! Dopis si samozřejmě libovolně upravte, jsme vám kdykoliv k dispozici pro dotazy či připomínky. Děkujeme vám.

A tady je vzor dopisu:

Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně,
obracím se na Vás jako na svého zvoleného zástupce v Parlamentu České republiky ohledně uznání zvláštních práv pro islámskou náboženskou společnost v ČR. Ústředí muslimských obcí chce požádat o zvláštní práva dle §11 Zákona o církvích. Tato práva by muslimům v ČR umožnila zakládat své vlastní církevní školy, vyučovat náboženství na státních školách, oddávat nebo vykonávat duchovní službu v armádě a věznicích.

Muslimové v ČR by tato práva získat neměli, protože ze zákona na ně ani nemají nárok. Dle informací sdělených pracovníky Ministerstva kultury ČR, ÚMO každoročně nezveřejňovalo výroční zprávu o činnosti, čímž nesplnilo podmínku, uloženou odst. 1b §11 Zákona o církvích. Dále musí předložit v originále podpisy tolika zletilých občanů ČR nebo cizinců s trvalým pobytem v ČR hlásících se k této církvi, kolik činí nejméně 1 promile obyvatel České republiky podle posledního sčítání lidu.

Kromě toho islám jako takový není jenom náboženství, je to ideologie, protože organizuje život od kolébky až po hrob, nedává právo na svobodné rozhodnutí, zasahuje i do politiky a soudní moci (právo šaria). Organizace, která se nejen šarie, ale i ozbrojeného džihádu výslovně nezřekla, by podle mého názoru neměla být uznána jako plnoprávná náboženská obec se všemi výhodami, které s tím souvisejí.

Jelikož sleduji situaci ohledně islámu docela podrobně, jsem velice znepokojen(a) vývojem situace v západní Evropě. Obracím se na vás proto, abychom neopakovali stejné chyby jako na Západě a aby to nezašlo až tak daleko. Ke stávající situaci tam docházelo postupně, nejdříve byl povolen ústupek v oblékání, pak ústupek v jídle, mešitách, vlastních školách, atd. Až to dospělo do fáze muslimských čtvrtí (tzv. No Go Zones), kde platí zákony šaria a kam se i policie bojí chodit. Raději ani nemluvím o porušování lidských práv a kriminalitě.
V České republice už byly zaznamenány pokusy muslimů o výjimky v oblékání na školách (jako přes kopírák z jiných států), zaznělo kázání o nenávisti nebo přednáška o zavedení práva šaria v České republice. A takových kontroverzních věcí by se našlo mnoho.

Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně, velmi si cením toho, že jste si tento e-mail přečetl(a) až do konce. Věřím v zastupitelskou demokracii, v západní pojetí lidských práv a přeji si, aby se i další generace našich občanů mohly z těchto práv těšit a aby vysocí představitelé naší země nepodléhali politicky korektní propagandě, nýbrž měřili všem stejným metrem. Chci, aby moje děti i vnoučata mohly žít ve svobodné zemi bez práva šaria.
Děkuji, s úctou
(podpis)

KONTAKTY NA POSLANCE A SENÁTORY KE STAŽENÍ (formát Excel)
http://uloz.to/xkDayp8m/kontaky-poslanci-senatori-parlament-2014-xls

http://leteckaposta.cz/981979681

Komentáře

comments