Ego servio!

Vyšlo na IVČRN dne 6.6.2015 (link)

Dnes se koná sněm IVČRN, který naše snažení posune zase o kus dál.

Poštou přišlo krásné povzbuzení pro nás všechny:

“Dobrý večer. Jen bych Vám rád vyjádřil podporu. Podporujeme Vás my všichni, vojáci AČR. Je mi líto, že ze zákona se nesmíme účastnit jakýchkoliv akcí podobného typu, nebo být, OFICIÁLNĚ, součástí takovýchto organizací. Projeli jsme kus světa. Afghanistán, Irák, Afrika a pod. Mnozí z nás, nevěřících, se účastnili i přímých bojů proti lidem, šířícím Islám v tom nejhorším slova smyslu. Ortodoxním věřícím, jež si svou víru převrátili k obrazu svému. Lidem, kteří považují za svůj cíl vymýtit všechna jiná náboženství. Byť jsme ze 100% jeli pomáhat lidem, kteří ten “špatný” Islám odsuzují stejně, jako my.

Co mně však mrzí nejvíce je to, že nás naši vlastní lidé nazývají žoldáky a vůbec si neuvědomují, že drtivá většina z nás svou práci považuje za své poslání. Bráníme naše rodiny za hranicemi naší vlasti, abychom zlo udrželi co nejdále od našich domovů, našich rodin, přátel a nakonec všech občanů ČR. Dle mého názoru, tedy vlastně názoru všech mých kamarádů – bratrů, přijde chvíle, kdy budeme hájit práva našich občanů na našem vlastním území.

Ve skrytu duše, však, doufám, že se toho nikdo z nás a ani našich dětí nebude muset dočkat. Ne proto, že se někdo bojí. TO V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ!!! Je to proto, že pokud tento čas nadejde, může být až příliš pozdě. Avšak v případě, že přece jen…budeme bránit všechny obyvatele. Nikdo z nás neustoupí, nikdo z nás se nevyhne střetu, nikdo z nás si nepřipouští, že bychom to nezvládli i kdybychom zůstali sami proti velké přesile. Přísahali jsme! A za tvrdou práci našich dědů a pradědů v období obou světových válek se budeme bít.

Mým cílem, zde, nebylo ufňukávat. Mým cílem tohoto krátkého dopisu, Vám, lidem se správným přesvědčením, bylo ujistit Vás, že v nás máte oporu. Ujistit Vás, že i když se oficiálně nikdo z nás nesmí podepsat na papír, jsme s Vámi. A děkujeme! Protože to, co jsme zažili a viděli za hranicemi naší vlasti, bylo tak špatné, že si to lidé u nás nedokáží představit a je důležité proti tomu bojovat všemi dostupnými prostředky………. Děkuji Vám ještě jednou za skvělou práci a s přáním zdárného konce tohoto martýria se s Vámi rozloučit. EGO SERVIO!

pic_army
Diskuze:

Dnes se koná sněm IVČRN, který naše snažení posune zase o kus dál. Poštou přišlo krásné povzbuzení pro nás všechny: “…

Posted by Islám v České republice nechceme on 6. červen 2015

Komentáře

comments