Etiketa podle “Übermensche”

Vyšlo na IVČRN dne 19.8.2014 (link)

Muslimsko-arabští übermenschové, dle koránu 3:110 “národ nejlepší, jenž kdy povstal mezi lidmi; vy přikazujete vhodné, zakazujete zavrženíhodné a věříte v Boha”, ÚŘADUJÍ V HOTELU PANORAMA V TEPLICÍCH. PÍŠE PŘÍMO PAN MAJITEL:

“Pomočené pokoje, postele, moč ve sklenicích na pití, v plastových lahvích, výkaly všude jen ne v míse.”

Objednávají se přes Booking.com, takže je prý nemůže odmítnout předem. 2014-08-20_19-56-02

Diskuze k článku viz link FB nahoře

Komentáře

comments