Europoslanci z ČSSD, Lidovci a Top 09 podrazili snahu naší vlády a hlasovali PRO zavedení povinných kvót. Zapamatujme si jejich jména, než půjdeme opět k volebním urnám

Vyšlo na IVČRN dne 30.4.2015 (link)

poslanci_kvoty_pic_eu

Evropský parlament dnes schválil rezoluci, ve které vyzývá i k ZAVEDENÍ POVINNÝCH KVÓT na rozdělování žadatelů o azyl mezi všechny členské státy. Europoslanci z ČSSD, Lidovci a Top 09 podrazili snahu naší vlády a hlasovali PRO tuto rezoluci… Při dalším dílčím hlasování se někteří zdrželi podpory kvót, ale to nemění nic na tom, že rezoluce jako celek byla i díky jejich hlasům schválena. Má charakter doporučení, není to závazný předpis. Prozatím.

Z textu rezoluce:
————————–
3. znovu opakuje, že je nutné, aby EU na tragédie, k nimž došlo ve Středozemním moři v poslední době, reagovala solidárně a při spravedlivém rozdělení odpovědnosti, jak je uvedeno v článku 80 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), a aby zaujala ucelený postoj na evropské úrovni; opakuje, že je nutné, aby EU převzala odpovídající díl odpovědnosti a posílila solidaritu vůči členským státům, do nichž proudí největší počet uprchlíků a žadatelů o azyl, ať už v absolutních nebo poměrných číslech;

6. vyzývá členské státy, aby plně využily stávajících možností vydávat na svých velvyslanectvích a konzulárních zastoupeních humanitární víza; poukazuje v této souvislosti na to, že Rada by se měla vážně zabývat možností okamžitého uplatňování směrnice o dočasné ochraně z roku 2001 nebo čl. 78 odst. 3 SFEU, v nichž je stanoven mechanismus solidarity v případě hromadného nebo náhlého přílivu vysídlených osob;

7. vyzývá členské státy, aby více přispívaly do stávajících programů přesídlování, zejména ty členské státy, které zatím nijak nepřispěly;

6. vyzývá členské státy, aby plně využily stávajících možností vydávat na svých velvyslanectvích a konzulárních zastoupeních humanitární víza; poukazuje v této souvislosti na to, že Rada by se měla vážně zabývat možností okamžitého uplatňování směrnice o dočasné ochraně z roku 2001 nebo čl. 78 odst. 3 SFEU, v nichž je stanoven mechanismus

Celý ten dojemný textík o tonoucích imigrantech a naší povinnosti je zachránit si můžete přečíst česky zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT+MOTION+P8-RC-2015-0367+0+DOC+XML+V0%2F%2FCS

Diskuze:

Evropský parlament dnes schválil rezoluci, ve které vyzývá i k ZAVEDENÍ POVINNÝCH KVÓT na rozdělování žadatelů o azyl…

Posted by Islám v České republice nechceme on 29. duben 2015

Komentáře

comments