Evropský soud pro lidská práva konečně jasně říká: Vstoupit do cizí země a usídlit se v ní NENÍ základní lidské právo!

Vyšlo na IVČRN dne 12.5.2015 (link)

pic_islam_germanyZ dubnového rozsudku v kauze Khanová v. Německo vyplývá: Evropská úmluva o lidských právech a základních svobodách negarantuje žádné právo přistěhovalce vstoupit nebo se usídlit v konkrétním státu. A vyhoštění neintegrované osoby do země původu není porušením lidských práv. … ať se etnobyznys lobby staví třeba na hlavu.

Osoba se neintegrovala, za dvacet let pobytu v zemi se nenaučila jazyk a žádný vážný důvod k pobytu v Německu není. Naopak, …osoba, která se v Německu dopustí trestného činu nebo je její pobyt v Německu jednoduše v rozporu se zájmy Spolkové republiky, může být deportována zpět do svého domovského státu, aniž by tím země porušovala Úmluvu o lidských právech a základních svobodách.

no_illegal_immigrants_picNěmecké zákony umožňují vyhostit každého cizince, který na území Německá spáchá trestný čin se sazbami už od dvou let vězení, nebo osobu, u které vznikne podezření, že patří nebo patřila k teroristické organizaci nebo je „nebezpečím pro základní svobodný a demokratický pořádek a bezpečnost Spolkové republiky Německo“.

Snad podle vlastních zákonů začnou německé soudy konat častěji, když to mají posvěcené od vrchnosti. Přece jenom, máme to za humny a hranice jsou otevřené. Neškodilo by, kdyby stejný pohled začala sdílet i EU ve vztahu k řešení otázky, co s imigranty, zaplavujícími jih Evropy…

http://www.ceska-justice.cz/2015/05/eslp-vstoupit-do-cizi-zeme-a-usidlit-se-v-ni-neni-lidske-pravo/

Diskuze:

Evropský soud pro lidská práva konečně jasně říká: Vstoupit do cizí země a usídlit se v ní NENÍ základní lidské právo!…

Posted by Islám v České republice nechceme on 12. květen 2015

Komentáře

comments