Exmuslim odhaluje pravdu o islámu

Vyšlo na IVČRN dne 11.3.2015 (link)

Islám stručně, jasně a výstižně přímo od německého exmuslima.

Uvědomování si cennosti lidského života je v islámu potlačováno již od dětství. Islám učí nenávisti vůči všem nemuslimům a radikální muslimové jsou muslimové, kteří dodržují islám stoprocentně a přesně tak, jak byl formován.

Nenechme se uchlácholit falešnými řečmi o tom, že islám je náboženstvím míru.

Koukněte také www.exmuslimove.cz

exmuslimove_cz

Diskuze:

Komentáře

comments