Faux pas (anebo lež?) arabisty Čuříka

Vyšlo na IVČRN dne 28.11.2014 (link)

Tímto se ještě jednou vrátíme k rozhlasovému duelu Čuřík x Kuras, v němž se jakýsi Čuřík, kriplík vydávající se za “arabistu”, před celým národem ztrapnil.

(přejato od “Centra pro studium politického islámu”)

10387669_10152833195342938_2033744731550323116_n
Jan Čuřík přirovnává rétoriku Benjamina Kurase k výrokům nacistů z roku 1938, což je ze své podstaty naprosto absurdní tvrzení, vzhledem k postavení židů pod islámským právem šaría. Čtěte dále pro logické argumenty…

Pan Čuřík veřejně přiznává, že nečetl Korán, hadísy a nezná ani právo šaría, protože kdyby ano, tak by věděl, jakým způsobem je zacházeno s křesťany či židy, kteří žijí pod islámským právem šaría (dokonalým příkladem je dnes IS). Tito jsou označováni jako dhimmí. Zde uvádíme příklad práva šaría týkající se dhimmí:

Umarova smlouva
(dále jsou uvedena kompletní pravidla pro dhimmí podle šaríe, která jsou převzata z dohody s křesťany z roku 637 našeho letopočtu)
Nebudeme v našich městech ani v jejich sousedství stavět nové kláštery, kostely, klášterní školy nebo mnišské cely, ve dne ani v noci nebudeme opravovat ty, které se rozpadají nebo se nachází v muslimských čtvrtích.
Naše brány musí být otevřené pro kolemjdoucí a cestující. Poskytneme stravu a nocleh všem muslimům, kteří jedou kolem.
Nebudeme v našich kostelech nebo příbytcích poskytovat úkryt špehům, ani je ukrývat před muslimy.
Nebudeme veřejně projevovat svou víru, ani k ní nebudeme nikoho přivádět.
Nebudeme žádnému ze svých dětí bránit v tom, aby přešlo na islám, pokud si to přeje.
Budeme projevovat úctu vůči muslimům a povstaneme a uvolníme místo, pokud si muslimové přejí sednout.
Nebudeme se snažit vypadat jako muslimové tím, že budeme napodobovat některé jejich oděvy.
Nebudeme si sedat na koně, ani nebudeme mít meč nebo nosit jakýkoli druh zbraně, ani je vlastnit.
Nebudeme vyrývat arabské nápisy na naše pečeti.
Nebudeme prodávat zkvašené nápoje (alkohol).
Přistřihneme si vlasy na přední části hlavy (udržovat krátký pramen vlasů jako znak podrobení).
Budeme vždy oděni stejným způsobem, ať jsme kdekoli, a kolem pasu si uvážeme zunár (křesťané a židé museli nosit speciální oblečení).
Nebudeme vystavovat kříže nebo své knihy u muslimských cest nebo tržnic.
V kostelech udeříme srdcem zvonu jen velmi zlehka. Nebudeme zvyšovat hlas při vyprovázení mrtvých.
Nebudeme přijímat otroky, kteří byli přiděleni muslimům.
Nebudeme stavět vyšší domy, než mají muslimové.
Kdokoli, kdo úmyslně udeří muslima, ztrácí ochranu danou touto dohodou.

——

http://www.rozhlas.cz/dvojka/kupredudominulosti/_zprava/otazka-souziti-s-islamem-rozlitila-hosty-a-vyprovokovala-k-odchodu-ze-studia-dvojky–1423759

Diskuze k článku viz link FB nahoře

Komentáře

comments