Hadži Halík a kosmická děloha v Mekce

kaabaVyšlo na IVČRN dne 1.4.2015: Sdílíme fotografii, kde má být zachycen monsignore Tomáš Halík za mlada. Na fotografii se dotýká Ka´by – nejposvátnějšího a nejuctívanějšího místa islámu, které je přístupné pouze muslimům. O jeho cestě do Mekky není v jeho autobiografii “Ptal jsem se cest” zmínka, ale možná proto napsal jinou knihu – “Žít s tajemstvím”.
Mohl by tedy monsignore Halík být konvertitou či odpadlíkem? Netáhlo ho na pouť do Mekky ještě něco jiného?
Nezapomínejme, že pan Halík je velkým obdivovatelem filosofa Fridricha Nietzscheho, který odpověděl na otázku ztělesnění mužské touhy a mužské představy božství jedním symbolem – vagínou. Ta se také nachází v rohu Ka´by, kam jí umístil Mohammed a jeho následovníci v podobě prastarého hinduistického artefaktu Yoni (symbol bohyně stvoření). Tento artefakt umožňuje dokonce pohled do “kosmické dělohy”. Z toho ovšem opět plynou další otázky. Není vlastně uctívání bohyně stvoření proti islámu? Co na to Mohammed? A co na to Jan Tleskač? A bude Tomáš Halík příští prezident? 

Komentáře

comments